Tvorba informačných systémov 1-AIN-131

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Tvorba informačných systémov (1-AIN-131)
Prerekvizity:
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: K - Kurz (4)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-131 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Pavel Petrovič, PhD., PhDr. Ján Šefránek, CSc.
E-mail: petrovic@ii.fmph.uniba.sk, sefranek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/ http://www.ii.fmph.uniba.sk/~sefranek/

Popis predmetu:

Cieľom je podať úvod do formálnej tvorby informačných systémov a nástrojov, ktoré sa pri vývoji informačných systémov používajú. Účastníci predmetu navrhnú, špecifikujú a implementujú skupinový projekt podľa zadania.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakalárskom programe Aplikovaná Informatika

Odporúčania: none