Príklad stránky predmetu 1-AAA-999

Toto je jednoduchá šablóna stránky predmetu. Môžete ju použiť pre svoj predmet jednoduchým skopírovaním a vpísaním svojich údajov. Zmyslom takejto stránky je poskytovať aktuálne informácie o výučbe predmetu, nie duplikovať informačný list. Na ten je lepšie odkázať hneď za úvodným odsekom.

Informačný list predmetu >

Obsah stránky pokračuje za návodom ⇣.

Oznamy

3. 5. 2018
V AIS sme vypísali termíny skúšok.

Dôležité termíny

Udalosť Dátum Čas Miestnosť
1. priebežná písomka 10. 10. 2017 13:10 M-I
2. priebežná písomka 10. 11. 2017 14:30 M-II
skúška — riadny termín 1. 1. 2018 9:00 M-III
skúška — 1. opravný termín 2. 1. 2018 9:00 M-IV
skúška — 2. opravný termín 3. 1. 2018 9:00 M-V

Študijné materiály

Súbory so študijnými materiálmi (ku ktorým máte autorské práva!) nahrávajte pomocou Nástroje > Nahrať súbor (menu pod hlavičkou vpravo hore). Zadajte Názov cieľového súboru v tvare SkratkaPredmetu-názov.prípona a vyberte Menný priestor Course. Súbor sa tým pomenuje Course:SkratkaPredmetu-názov.prípona, napríklad Course:Example-lec01.pdf.

Zo stránky ich následne môžete prelinkovať [[Media:Course:SkratkaPredmetu-názov.prípona|text odkazu]].

Súbor môžete aj najprv nalinkovať s potrebným formátom názvu, napr. [[Media:Course:Example-lec03.pdf|3. prednáška]] a potom nahrať kliknutím na takto vytvorený odkaz. V nahrávacom formulári budú názov a menný priestor predvyplnené.

Môžete samozrejme nalinkovať aj externé zdroje [http://example.com/path text odkazu].

Ak potrebujete študentom sprístupniť neverejné materiály, kontaktujte správcu.

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Ján Kľuka
Cvičiaci
Alexander Šimko

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Example/sk
Spoločný e-mail vyučujúcich
tralala{z@vin@@č}salala.la
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne

Organizácia výučby

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miestnosť
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 B
Teoretické cvičenia 3AIN*, 2AIN* 16:30 M-X
2AIN2 utorok 14:50 M-VIII
2AIN1 16:30 M-XII
Praktické cvičenia 2AIN1, 3AIN* streda 14:50 I-H6
2AIN2 16:30 I-H3
Konzultácie 2AIN*, 3AIN* 13:10–14:30 I-16, I-7
Akademické podporné centrum 2AIN*, 3AIN* Viď Akademické podporné centrum KAI

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Z jednotlivých aktivít počas školského roka môžete získať body podľa nasledovnej tabuľky. Tabuľka taktiež ukazuje potrebné minimum z jednotlivých aktivít a aj sumárne.

Aktivity (caption – záhlavie tabuľky sa silne odporúča)
Aktivita Možné maximum Potrebné minimum
Výučbová časť 1. priebežná písomka 25 0
2. priebežná písomka 25 0
Spolu 50 25
Skúšková časť Skúška 50 25
Spolu 100 50

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 60) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Príklad stĺpcov — dva stĺpce

Obsah môžete usporiadať do viacerých stĺpcov použitím šablóny Columns, do ktorej vnoríte viacero použití šablóny Column. Detaily si pozrite v zdrojovom kóde.

Nadpis stĺpca

Šírka stĺpca (parameter width) sa určuje v dvanástinách šírky obsahu nad stĺpcami. Dva rovnaké stĺpce majú teda šírky 6 + 6.

  • V stĺpci funguje štruktúrovanie a formátovanie textu, vkladanie obrázkov, odkazy, šablóny, dokonca aj tabuľky.
  • Pozor však na symboly | a =, ktoré treba v texte písať {{!}}{{=}}. Vo vnorených wiki značkách (odkazy, šablóny) sa tieto znaky píšu normálne.

Nadpis druhého stĺpca

Stĺpce nemusia byť rovnako široké. Napríklad tabuľky o získavaní bodov a hodnotení z predchádzajúcej sekcie by sa dali umiestniť vedľa seba do stĺpcov so šírkami 7 a 5.

V oknách užších ako 1024 px sa stĺpce uložia pod seba. Ak chcete mať stĺpce v oknách so šírkou v intervale 〈768 px, 1024 px), pridajte parameter class = col-sm-šírka.


Príklad stĺpcov — tri stĺpce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pulvinar, urna sit amet consectetur imperdiet, libero sem molestie nunc, nec efficitur nunc eros et magna. Cras vestibulum varius lacus cursus aliquam.

Pellentesque rutrum viverra tellus quis molestie. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Tri rovnaké stĺpce: 4 + 4 + 4.

Phasellus fermentum purus erat, vitae faucibus erat dapibus vitae. Suspendisse fermentum odio mauris, pharetra egestas sem dapibus non. Quisque porttitor tellus et sem ullamcorper, nec ullamcorper sapien tincidunt. Quisque sodales egestas ante, sed

Orámovaný blok

Vytvorený šablónou Template:Box. Proin et lectus pretium, dignissim nisi at, imperdiet nibh. Integer fringilla sapien quis dapibus ultrices. Nulla in gravida magna. Praesent lacinia cursus lacinia.

Revision as of 02:16, 8 September 2017 by Kluka (Talk | contribs)