m (Príklad stĺpcov — dva stĺpce)
Line 192: Line 192:
  
 
== Príklad stĺpcov — dva stĺpce ==
 
== Príklad stĺpcov — dva stĺpce ==
Obsah môžete usporiadať do viacerých stĺpcov použitím šablóny [[Template:Row|Row]], do ktorej vnoríte viacero použití šablóny [[Template:Column|Column]]. Detaily si pozrite v [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit&section=11}} zdrojovom kóde].
+
Obsah môžete usporiadať do viacerých stĺpcov použitím šablóny [[Template:Row|Row]], do ktorej vnoríte viacero použití šablóny [[Template:Column|Column]]. Detaily si pozrite v [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit&section=10}} zdrojovom kóde].
 
{{Row |
 
{{Row |
 
{{Column | width = 6 |
 
{{Column | width = 6 |

Revision as of 14:55, 8 September 2017

Príklad stránky predmetu 1-AAA-999

Toto je jednoduchá šablóna stránky predmetu. Môžete ju použiť pre svoj predmet jednoduchým skopírovaním a vpísaním svojich údajov.

Zmyslom takejto stránky je poskytovať aktuálne informácie o výučbe predmetu, nie duplikovať informačný list. Na ten je lepšie odkázať hneď za úvodným odsekom: Informačný list predmetu >

Obsah stránky pokračuje za návodom ⇣.

Ako vytvoriť stránku vášho predmetu

Názov stránky

Názov stránky vášho kurzu musí byť v tvare Course:krátky_zapamätateľný_názov/sk resp. Course:short_memorable_title/en.

Predpona menného priestoru (Course:) a prípona jazyka (/sk resp. /en) sú povinné.

Postup vytvorenia

 1. Názov (s povinnou predponou aj príponou) zadajte do vyhľadávacieho políčka vpravo hore. Ak stránka s ním ešte neexistuje, zobrazí sa odkaz, ktorým ju vytvoríte. Ak je vami vybraný názov už obsadený, vymyslite iný.
 2. Do editovacieho formulára skopírujte zdrojový kód tohto príkladu.
 3. Upravte text podľa potreby. Zachovajte však úvodné použite šablóny CourseHeader, ktorá vytvorí úvodný nadpis stránky a zakategorizuje ju do príslušného študijného programu. Odporúčame tiež zachovať odkaz na informačný list predmetu.
 4. Vytvorte druhú jazykovú mutáciu. Minimálny obsah je:

Konverzia obsahu

Ak už máte staršiu stránku v HTML, s jej konverziou do wikitextu Vám pomôže http://wiki-conv.appspot.com/.

Oznamy

3. 5. 2018
V AIS sme vypísali termíny skúšok.

Dôležité termíny

Udalosť Dátum Čas Miestnosť
1. priebežná písomka 10. 10. 2017 13:10 M-I
2. priebežná písomka 10. 11. 2017 14:30 M-II
skúška — riadny termín 1. 1. 2018 9:00 M-III
skúška — 1. opravný termín 2. 1. 2018 9:00 M-IV
skúška — 2. opravný termín 3. 1. 2018 9:00 M-V

Študijné materiály

Prednášky

 1. Úvod (interný súbor)
 2. Syntax výrokovej logiky (odkaz na zatiaľ nenahratý interný súbor, zobrazí predvyplnený formulár)
 3. Sémantika výrokovej logiky (externý zdroj)

Cvičenia

Obsah stránky pokračuje za návodom ⇣.

Interné súbory

Súbory so študijnými materiálmi (ku ktorým máte autorské práva!) môžete uploadnúť priamo do wiki. Pomerne pohodlný postup:

 1. Napíšte do textu stránky odkaz na zatiaľ neexistujúci súbor v tvare [[Media:Course:SkratkaPredmetu-názov.prípona|text odkazu]], napríklad [[Media:Course:Example-lec02.pdf|2. prednáška]].
 2. Uložte text a kliknite na nový odkaz: 2. prednáška. Zobrazí sa uploadovací formulár s predvyplneným názvom a menným priestorom.

Menej pohodlná možnosť je najprv súbor uploadnúť (menu pod hlavičkou vpravo hore Nástroje > Nahrať súbor resp. Tools > Upload file) a potom sa vrátiť na stránku a vpísať do nej odkaz. Pri nahrávaní dodržte formát názvu súboru SkratkaPredmetu-názov.príponavyberte Menný priestor Course.

Externé zdroje

Ak vám viac vyhovuje nahrávať súbory na iné miesto (napríklad pod https://dai.fmph.uniba.sk/courses/vas-kurz/) a do wiki ich môžete prelinkovať externými odkazmi [https://dai.fmph.uniba.sk/courses/vas-kurz/prednaska1.pdf 1. prednáška].

Môžete samozrejme nalinkovať aj zdroje z iných serverov: [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/raw/master/docs/lecs/lec02.pdf 2. prednáška].

Ak odkazujete na viacero súborov na rovnakom mieste, môžete si na to vytvoriť vlastnú šablónu, do ktorej dáte opakujúcu sa časť URL externých zdrojov. Napríklad Template:Example-github obsahuje [https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/lpi/raw/master/{{{1}}} {{{2}}}]. Jej použitím {{Example-github|docs/lecs/lec02.pdf|2. prednáška}} vznikne odkaz 2. prednáška. Meno šablóny prefixujte skratkou predmetu.

Neverejné zdroje

Ak potrebujete študentom sprístupniť neverejné materiály, kontaktujte správcu.

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
Ján Kľuka
Cvičiaci
Alexander Šimko

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Example/sk
Spoločný e-mail vyučujúcich
tralala{z@vin@@č}salala.la
Nekontaktujte vyučujúcich individuálne

Organizácia výučby

Druh výučby Krúžky Deň Čas Miestnosť
Prednášky 2AIN* pondelok 11:30 B
Teoretické cvičenia 3AIN*, 2AIN* 16:30 M-X
2AIN2 utorok 14:50 M-VIII
2AIN1 16:30 M-XII
Praktické cvičenia 2AIN1, 3AIN* streda 14:50 I-H6
2AIN2 16:30 I-H3
Konzultácie 2AIN*, 3AIN* 13:10–14:30 I-16, I-7
Akademické podporné centrum 2AIN*, 3AIN* Viď Akademické podporné centrum KAI

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Z jednotlivých aktivít počas školského roka môžete získať body podľa nasledovnej tabuľky. Tabuľka taktiež ukazuje potrebné minimum z jednotlivých aktivít a aj sumárne.

Aktivity (caption – záhlavie tabuľky sa silne odporúča)
Aktivita Možné maximum Potrebné minimum
Výučbová časť 1. priebežná písomka 25 0
2. priebežná písomka 25 0
Spolu 50 25
Skúšková časť Skúška 50 25
Spolu 100 50

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 60) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX

Príklad stĺpcov — dva stĺpce

Obsah môžete usporiadať do viacerých stĺpcov použitím šablóny Row, do ktorej vnoríte viacero použití šablóny Column. Detaily si pozrite v zdrojovom kóde.

Nadpis stĺpca

Šírka stĺpca (parameter width) sa určuje v dvanástinách šírky obsahu nad stĺpcami. Dva rovnaké stĺpce majú teda šírky 6 + 6.

 • V stĺpci funguje štruktúrovanie a formátovanie textu, vkladanie obrázkov, odkazy, šablóny, dokonca aj tabuľky.
 • Pozor však na symboly | a =, ktoré treba v texte písať {{!}}{{=}}. Vo vnorených wiki značkách (odkazy, šablóny) sa tieto znaky píšu normálne.

Nadpis druhého stĺpca

Stĺpce nemusia byť rovnako široké. Napríklad tabuľky o získavaní bodov a hodnotení z predchádzajúcej sekcie by sa dali umiestniť vedľa seba do stĺpcov so šírkami 7 a 5.

V oknách užších ako 1024 px sa stĺpce uložia pod seba. Ak chcete mať stĺpce v oknách so šírkou v intervale 〈768 px, 1024 px), pridajte parameter class = col-sm-šírka.


Príklad stĺpcov — tri stĺpce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed pulvinar, urna sit amet consectetur imperdiet, libero sem molestie nunc, nec efficitur nunc eros et magna. Cras vestibulum varius lacus cursus aliquam.

Pellentesque rutrum viverra tellus quis molestie. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Tri rovnaké stĺpce: 4 + 4 + 4.

Phasellus fermentum purus erat, vitae faucibus erat dapibus vitae. Suspendisse fermentum odio mauris, pharetra egestas sem dapibus non. Quisque porttitor tellus et sem ullamcorper, nec ullamcorper sapien tincidunt. Quisque sodales egestas ante, sed

Orámovaný blok v 3. stĺpci

Vytvorený šablónou Template:Box. Proin et lectus pretium, dignissim nisi at, imperdiet nibh. Integer fringilla sapien quis dapibus ultrices. Nulla in gravida magna. Praesent lacinia cursus lacinia.