m (fix informacny list)
 
Line 8: Line 8:
 
[http://dai.fmph.uniba.sk/~yoyo/embeddedlinux/ Stará stránka]
 
[http://dai.fmph.uniba.sk/~yoyo/embeddedlinux/ Stará stránka]
  
{{Infolist| 1-AIN-311/15|Informačný list predmetu >}}
+
{{Infolist|1-AIN-311/15|Informačný list predmetu >}}

Latest revision as of 17:15, 24 July 2019

Embedded Linux 1-AIN-311/15


Stará stránka

Informačný list predmetu >