Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
Téma Prezentácie Dátum Materiály
Úvodná hodina 19. 2.
Metodológia Kvantitatívny a kvalitatívny výskum 26. 2. Test sémantického výberu
Brainstorming ku projektom 5. 3. Project managemant
Kognitívna veda, kultúra, technika Katedra kulturológie FiF UK 12. 3. Seminár odborníkov z praxe
Od etológie k psychológii (1) 19. 3. Are bigger brains better?
Od etológie k psychológii (2) 26. 3. The foundations of the human cultural niche
Myslenie pomalé a rýchle 9. 4. Tom W. Speciality
Inteligencia a rozhodovanie 16. 4.
Kognitívne ilúzie 23. 4. Models of Affective Decission
Afektívna a kognitívna empatia 7. 4.
Executive brain 7. 5.
Záverečné kolokvium 14. 5.


Priebežné plnenie
Kto 19. 3. 26. 3. 9. 4. 16. 4. 23. 4. 4. 5. 7. 4. 14. 4.
Richard Leckesi *
Ondrej Hadidom *
Marek Sokol *


Projekty

Ondro: "ničo z motoriky"

Rišo: Testovanie rozdielov imaginatívneho a vizuálneho vnímania pohybu.

Marek: Viacmodálna pozornosť

Revision as of 12:59, 19 March 2018 by Gal (Talk | contribs)