Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2019
Téma Prezentácie Dátum Materiály
Úvodná hodina 28. 2.
Od etológie k psychológii (1) Are bigger brains better? 7. 3.
Brainstorming ku projektom 14. 3.
Od etológie k psychológii (2) 20. 3.
Od etológie k psychológii (3) Teórie vzniku spoločnosti 28. 3. The foundations of the human cultural niche,

Doplnkový text: Tomasello, Kruger, Ratner: Cultural Learning

Myslenie pomalé a rýchle Dva systémy myslenia 4. 4. Tom W. Speciality
Racionalita a rozhodovanie Racionalita, inteligencia a rozhodovanie 11. 4. The baffling science of intelligence
Kognitívne ilúzie Náhradná hodina Models of Affective Decission
Afektívna a kognitívna empatia 25. 4. Two systems for empathy
Executive brain 2. 5. Fateful Disconnections
Záverečné kolokvium 9. 5.


Priebežné plnenie
Kto 14. 3. 20. 3. 28. 3. 4. 4. 11. 4. 25. 4. 2. 5.
Lebens Rebecca Rose *


Projekty

Revision as of 15:14, 14 March 2019 by Gal (Talk | contribs)