Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
Téma Prezentácia Dátum Materiály - Úvodná hodina - Metodológia (1) - Metodológia (2) - Brainstorming ku projektom - Od etológie k psychológii (1) - Od etológie k psychológii (2) - Myslenie pomalé a rýchle - Inteligencia a rozhodovanie - Kognitívne ilúzie - Afektívna a kognitívna empatia - Pamäť - Executive brain - Cognitive enhancements - Záverečné kolokvium
Revision as of 10:41, 19 February 2018 by Gal (Talk | contribs) (Vytvorená stránka „{| class="wikitable" !colspan="4"|Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018 |- |Téma |Prezentácia |Dátum |Materiály ||- |Úvodná hodina | | | ||- |Metodo...“)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)