m
m
Line 20: Line 20:
 
|
 
|
 
|14. 3.
 
|14. 3.
|
+
|[https://drive.google.com/file/d/1S6G_bpGhncET4ftffO1op3RxW02v6eR5/view?usp=sharing Teórie vzniku spoločnosti]
 
|-
 
|-
 
|Od etológie k psychológii (2)
 
|Od etológie k psychológii (2)
Line 28: Line 28:
 
|-
 
|-
 
|Od etológie k psychológii (3)
 
|Od etológie k psychológii (3)
|[https://drive.google.com/file/d/1S6G_bpGhncET4ftffO1op3RxW02v6eR5/view?usp=sharing Teórie vzniku spoločnosti]
+
|
 
|28. 3.
 
|28. 3.
 
|[https://www.nature.com/articles/ncomms9398.pdf The foundations of the human cultural niche],  
 
|[https://www.nature.com/articles/ncomms9398.pdf The foundations of the human cultural niche],  

Revision as of 15:36, 14 March 2019

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2019
Téma Prezentácie Dátum Materiály
Úvodná hodina 28. 2.
Od etológie k psychológii (1) Are bigger brains better? 7. 3.
Brainstorming ku projektom 14. 3. Teórie vzniku spoločnosti
Od etológie k psychológii (2) 20. 3.
Od etológie k psychológii (3) 28. 3. The foundations of the human cultural niche,

Doplnkový text: Tomasello, Kruger, Ratner: Cultural Learning

Myslenie pomalé a rýchle Dva systémy myslenia 4. 4. Tom W. Speciality
Racionalita a rozhodovanie Racionalita, inteligencia a rozhodovanie 11. 4. The baffling science of intelligence
Kognitívne ilúzie Náhradná hodina Models of Affective Decission
Afektívna a kognitívna empatia 25. 4. Two systems for empathy
Executive brain 2. 5. Fateful Disconnections
Záverečné kolokvium 9. 5.


Priebežné plnenie
Kto 14. 3. 20. 3. 28. 3. 4. 4. 11. 4. 25. 4. 2. 5.
Lebens Rebecca Rose *


Projekty