m
m
Line 12: Line 12:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|Metodológia
+
|Od etológie k psychológii (1)
|[https://drive.google.com/file/d/1MkWCSr-_6UTSAaXLSAFXpJ4wcQdEKVWB/view?usp=sharing Kvantitatívny a kvalitatívny výskum]
+
|[http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(09)01597-8.pdf Are bigger brains better?]
 
|7. 3.
 
|7. 3.
 
|
 
|
Line 20: Line 20:
 
|
 
|
 
|14. 3.
 
|14. 3.
|[https://www.youtube.com/watch?v=aXQ2lO3ieBA Project managemant ]
+
|
 
|-
 
|-
|Od etológie k psychológii (1)
+
|Od etológie k psychológii (2)
|[https://drive.google.com/file/d/1Pey1MkKMa56hBBknQkSAIPR8PY7G8Uv4/view?usp=sharing Predpoklady vzniku mysle]
+
|
 
|20. 3.
 
|20. 3.
|[http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(09)01597-8.pdf Are bigger brains better?]
+
|
 
|-
 
|-
|Od etológie k psychológii (2)
+
|Od etológie k psychológii (3)
 
|[https://drive.google.com/file/d/1S6G_bpGhncET4ftffO1op3RxW02v6eR5/view?usp=sharing Teórie vzniku spoločnosti]
 
|[https://drive.google.com/file/d/1S6G_bpGhncET4ftffO1op3RxW02v6eR5/view?usp=sharing Teórie vzniku spoločnosti]
 
|28. 3.
 
|28. 3.
Line 70: Line 70:
 
|-
 
|-
 
|Kto
 
|Kto
 +
|14. 3.
 
|20. 3.  
 
|20. 3.  
 
|28. 3.
 
|28. 3.
Line 78: Line 79:
 
|2. 5.
 
|2. 5.
 
|-
 
|-
|
+
|Lebens Rebecca Rose
 +
|*
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 87: Line 89:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 +
|
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
Line 95: Line 99:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 +
|
 
|
 
|
 
|
 
|

Revision as of 15:14, 14 March 2019

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2019
Téma Prezentácie Dátum Materiály
Úvodná hodina 28. 2.
Od etológie k psychológii (1) Are bigger brains better? 7. 3.
Brainstorming ku projektom 14. 3.
Od etológie k psychológii (2) 20. 3.
Od etológie k psychológii (3) Teórie vzniku spoločnosti 28. 3. The foundations of the human cultural niche,

Doplnkový text: Tomasello, Kruger, Ratner: Cultural Learning

Myslenie pomalé a rýchle Dva systémy myslenia 4. 4. Tom W. Speciality
Racionalita a rozhodovanie Racionalita, inteligencia a rozhodovanie 11. 4. The baffling science of intelligence
Kognitívne ilúzie Náhradná hodina Models of Affective Decission
Afektívna a kognitívna empatia 25. 4. Two systems for empathy
Executive brain 2. 5. Fateful Disconnections
Záverečné kolokvium 9. 5.


Priebežné plnenie
Kto 14. 3. 20. 3. 28. 3. 4. 4. 11. 4. 25. 4. 2. 5.
Lebens Rebecca Rose *


Projekty