m
Line 43: Line 43:
 
|Tom W. Speciality
 
|Tom W. Speciality
 
|-
 
|-
|Inteligencia a rozhodovanie
+
|Racionalita a rozhodovanie
 
|
 
|
 
|16. 4.
 
|16. 4.
|
+
|The baffling science of intelligence
 
|-
 
|-
 
|Kognitívne ilúzie
 
|Kognitívne ilúzie
Line 55: Line 55:
 
|Afektívna a kognitívna empatia
 
|Afektívna a kognitívna empatia
 
|
 
|
|''7. 4.''
+
|4. 5.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Line 61: Line 61:
 
|
 
|
 
|7. 5.
 
|7. 5.
|
+
|Fateful Disconnections
 
|-
 
|-
 
|Záverečné kolokvium
 
|Záverečné kolokvium
Line 85: Line 85:
 
|-
 
|-
 
|Richard Leckesi
 
|Richard Leckesi
 +
|*
 
|*
 
|*
 
|*
 
|*
 
|-
 
|-
 
|Ondrej Hadidom
 
|Ondrej Hadidom
 +
|*
 
|*
 
|*
 
|*
 
|*
 
|-
 
|-
 
|Marek Sokol
 
|Marek Sokol
 +
|*
 
|*
 
|*
 
|*
 
|*

Revision as of 13:47, 9 April 2018

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
Téma Prezentácie Dátum Materiály
Úvodná hodina 19. 2.
Metodológia Kvantitatívny a kvalitatívny výskum 26. 2. Test sémantického výberu
Brainstorming ku projektom 5. 3. Project managemant
Kognitívna veda, kultúra, technika Katedra kulturológie FiF UK 12. 3. Seminár odborníkov z praxe
Od etológie k psychológii (1) Predpoklady vzniku mysle 19. 3. Are bigger brains better?
Od etológie k psychológii (2) 26. 3. The foundations of the human cultural niche,

Doplnkový text: Tomasello, Kruger, Ratner: Cultural Learning

Myslenie pomalé a rýchle 9. 4. Tom W. Speciality
Racionalita a rozhodovanie 16. 4. The baffling science of intelligence
Kognitívne ilúzie 23. 4. Models of Affective Decission
Afektívna a kognitívna empatia 4. 5.
Executive brain 7. 5. Fateful Disconnections
Záverečné kolokvium 14. 5.


Priebežné plnenie
Kto 19. 3. 26. 3. 9. 4. 16. 4. 23. 4. 4. 5. 7. 4. 14. 4.
Richard Leckesi * * *
Ondrej Hadidom * * *
Marek Sokol * * *


Projekty

Ondro: "ničo z motoriky"

Rišo: Testovanie rozdielov imaginatívneho a vizuálneho vnímania pohybu.

Marek: Viacmodálna pozornosť