m
m
Line 15: Line 15:
 
|[https://drive.google.com/file/d/1MkWCSr-_6UTSAaXLSAFXpJ4wcQdEKVWB/view?usp=sharing Kvantitatívny a kvalitatívny výskum]
 
|[https://drive.google.com/file/d/1MkWCSr-_6UTSAaXLSAFXpJ4wcQdEKVWB/view?usp=sharing Kvantitatívny a kvalitatívny výskum]
 
|26. 2.
 
|26. 2.
|[http://www.psychosoft.cz/TSem.aspx Test sémantického výberu]
+
|[http://psu-brno.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/psu-brno/sys/galerie-download/dokumenty-zpravy/zpravy_2001_1.pdf Test sémantického výberu]
 
|-
 
|-
 
|Brainstorming ku projektom
 
|Brainstorming ku projektom

Revision as of 11:22, 28 February 2018

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
Téma Prezentácie Dátum Materiály
Úvodná hodina 19. 2.
Metodológia Kvantitatívny a kvalitatívny výskum 26. 2. Test sémantického výberu
Brainstorming ku projektom 5. 3. Project managemant
Kognitívna veda, kultúra, technika Katedra kulturológie FiF UK 12. 3. Seminár odborníkov z praxe
Od etológie k psychológii (1) 19. 3. Are bigger brains better?
Od etológie k psychológii (2) 26. 3.
Myslenie pomalé a rýchle 9. 4.
Inteligencia a rozhodovanie 16. 4.
Kognitívne ilúzie 23. 4.
Afektívna a kognitívna empatia Náhradný termín
Executive brain 7. 5.
Záverečné kolokvium 14. 5.

Priebežné plnenie

Projekty