m
m
Line 9: Line 9:
 
|Úvodná hodina
 
|Úvodná hodina
 
|
 
|
|19. 3.  
+
|19. 2.  
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|Metodológia  
 
|Metodológia  
|
+
|[https://drive.google.com/file/d/1MkWCSr-_6UTSAaXLSAFXpJ4wcQdEKVWB/view?usp=sharing Kvantitatívny a kvalitatívny výskum]
|26. 3.
+
|26. 2.
|
+
|[http://www.psychosoft.cz/TSem.aspx Test sémantického výberu]
 
|-
 
|-
 
|Brainstorming ku projektom
 
|Brainstorming ku projektom

Revision as of 12:20, 28 February 2018

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
Téma Prezentácie Dátum Materiály
Úvodná hodina 19. 2.
Metodológia Kvantitatívny a kvalitatívny výskum 26. 2. Test sémantického výberu
Brainstorming ku projektom 5. 3. Project managemant
Kognitívna veda, kultúra, technika Katedra kulturológie FiF UK 12. 3. Seminár odborníkov z praxe
Od etológie k psychológii (1) 19. 3. Are bigger brains better?
Od etológie k psychológii (2) 26. 3.
Myslenie pomalé a rýchle 9. 4.
Inteligencia a rozhodovanie 16. 4.
Kognitívne ilúzie 23. 4.
Afektívna a kognitívna empatia Náhradný termín
Executive brain 7. 5.
Záverečné kolokvium 14. 5.

Priebežné plnenie

Projekty