(Vytvorená stránka „{| class="wikitable" !colspan="4"|Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018 |- |Téma |Prezentácia |Dátum |Materiály ||- |Úvodná hodina | | | ||- |Metodo...“)
 
m
Line 6: Line 6:
 
|Dátum
 
|Dátum
 
|Materiály
 
|Materiály
||-
+
|-
 
|Úvodná hodina
 
|Úvodná hodina
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Metodológia (1)
 
|Metodológia (1)
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Metodológia (2)
 
|Metodológia (2)
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Brainstorming ku projektom
 
|Brainstorming ku projektom
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Od etológie k psychológii (1)
 
|Od etológie k psychológii (1)
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Od etológie k psychológii (2)
 
|Od etológie k psychológii (2)
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Myslenie pomalé a rýchle
 
|Myslenie pomalé a rýchle
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Inteligencia a rozhodovanie
 
|Inteligencia a rozhodovanie
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Kognitívne ilúzie
 
|Kognitívne ilúzie
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Afektívna a kognitívna empatia
 
|Afektívna a kognitívna empatia
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Pamäť
 
|Pamäť
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Executive brain
 
|Executive brain
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Cognitive enhancements
 
|Cognitive enhancements
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
||-
+
|-
 
|Záverečné kolokvium
 
|Záverečné kolokvium
 
|
 
|

Revision as of 10:44, 19 February 2018

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
Téma Prezentácia Dátum Materiály
Úvodná hodina
Metodológia (1)
Metodológia (2)
Brainstorming ku projektom
Od etológie k psychológii (1)
Od etológie k psychológii (2)
Myslenie pomalé a rýchle
Inteligencia a rozhodovanie
Kognitívne ilúzie
Afektívna a kognitívna empatia
Pamäť
Executive brain
Cognitive enhancements
Záverečné kolokvium