m
Line 1: Line 1:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
!colspan="4"|Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
+
!colspan="4"|Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2019
 
|-
 
|-
 
|Téma
 
|Téma
Line 9: Line 9:
 
|Úvodná hodina
 
|Úvodná hodina
 
|
 
|
|19. 2.  
+
|28. 2.  
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|Metodológia  
 
|Metodológia  
 
|[https://drive.google.com/file/d/1MkWCSr-_6UTSAaXLSAFXpJ4wcQdEKVWB/view?usp=sharing Kvantitatívny a kvalitatívny výskum]
 
|[https://drive.google.com/file/d/1MkWCSr-_6UTSAaXLSAFXpJ4wcQdEKVWB/view?usp=sharing Kvantitatívny a kvalitatívny výskum]
|26. 2.
+
|7. 3.
|[http://psu-brno.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/psu-brno/sys/galerie-download/dokumenty-zpravy/zpravy_2001_1.pdf Test sémantického výberu]
+
|
 
|-
 
|-
 
|Brainstorming ku projektom
 
|Brainstorming ku projektom
 
|
 
|
|5. 3.
+
|14. 3.
 
|[https://www.youtube.com/watch?v=aXQ2lO3ieBA Project managemant ]
 
|[https://www.youtube.com/watch?v=aXQ2lO3ieBA Project managemant ]
|-
 
|Kognitívna veda, kultúra, technika
 
|[https://drive.google.com/file/d/1dKYi3luDNy122GTgla2r8mG950vOQUc7/view?usp=sharing ''Katedra kulturológie FiF UK'']
 
|12. 3.
 
|[http://kulturologia.sk/seminar-odbornikov-z-praxe/ Seminár odborníkov z praxe]
 
 
|-
 
|-
 
|Od etológie k psychológii (1)
 
|Od etológie k psychológii (1)
 
|[https://drive.google.com/file/d/1Pey1MkKMa56hBBknQkSAIPR8PY7G8Uv4/view?usp=sharing Predpoklady vzniku mysle]
 
|[https://drive.google.com/file/d/1Pey1MkKMa56hBBknQkSAIPR8PY7G8Uv4/view?usp=sharing Predpoklady vzniku mysle]
|19. 3.
+
|20. 3.
 
|[http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(09)01597-8.pdf Are bigger brains better?]
 
|[http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(09)01597-8.pdf Are bigger brains better?]
 
|-
 
|-
 
|Od etológie k psychológii (2)
 
|Od etológie k psychológii (2)
 
|[https://drive.google.com/file/d/1S6G_bpGhncET4ftffO1op3RxW02v6eR5/view?usp=sharing Teórie vzniku spoločnosti]
 
|[https://drive.google.com/file/d/1S6G_bpGhncET4ftffO1op3RxW02v6eR5/view?usp=sharing Teórie vzniku spoločnosti]
|26. 3.
+
|28. 3.
 
|[https://www.nature.com/articles/ncomms9398.pdf The foundations of the human cultural niche],  
 
|[https://www.nature.com/articles/ncomms9398.pdf The foundations of the human cultural niche],  
 
Doplnkový text: [https://www.researchgate.net/profile/Ann_Kruger/publication/231950897_Cultural_Learning/links/0f317537fc34a2765b000000/Cultural-Learning.pdf Tomasello, Kruger, Ratner: Cultural Learning]
 
Doplnkový text: [https://www.researchgate.net/profile/Ann_Kruger/publication/231950897_Cultural_Learning/links/0f317537fc34a2765b000000/Cultural-Learning.pdf Tomasello, Kruger, Ratner: Cultural Learning]
Line 40: Line 35:
 
|Myslenie pomalé a rýchle
 
|Myslenie pomalé a rýchle
 
|[https://drive.google.com/file/d/15CL-Vqgl6S5XmzbfcT1tt3PI4WYMXh40/view?usp=sharing Dva systémy myslenia]
 
|[https://drive.google.com/file/d/15CL-Vqgl6S5XmzbfcT1tt3PI4WYMXh40/view?usp=sharing Dva systémy myslenia]
|9. 4.
+
|4. 4.
 
|Tom W. Speciality
 
|Tom W. Speciality
 
|-
 
|-
 
|Racionalita a rozhodovanie
 
|Racionalita a rozhodovanie
 
|[https://drive.google.com/file/d/1IEVn7S8-sIsI0256S-bHg4DJ7_wsokGu/view?usp=sharing Racionalita, inteligencia a rozhodovanie]
 
|[https://drive.google.com/file/d/1IEVn7S8-sIsI0256S-bHg4DJ7_wsokGu/view?usp=sharing Racionalita, inteligencia a rozhodovanie]
|16. 4.
+
|11. 4.
 
|The baffling science of intelligence
 
|The baffling science of intelligence
 
|-
 
|-
 
|Kognitívne ilúzie
 
|Kognitívne ilúzie
 
|
 
|
|23. 4.
+
|Náhradná hodina
 
|[http://eureka.sbs.ox.ac.uk/5983/1/2016-08.pdf Models of Affective Decission]
 
|[http://eureka.sbs.ox.ac.uk/5983/1/2016-08.pdf Models of Affective Decission]
 
|-
 
|-
 
|Afektívna a kognitívna empatia
 
|Afektívna a kognitívna empatia
 
|
 
|
|7. 5.
+
|25. 4.
 
|[https://academic.oup.com/brain/article/132/3/617/336907 Two systems for empathy]
 
|[https://academic.oup.com/brain/article/132/3/617/336907 Two systems for empathy]
 
|-
 
|-
 
|Executive brain
 
|Executive brain
 
|
 
|
|11. 5.
+
|2. 5.
 
|Fateful Disconnections
 
|Fateful Disconnections
 
|-
 
|-
 
|Záverečné kolokvium
 
|Záverečné kolokvium
 
|
 
|
|14. 5.
+
|9. 5.
 
|
 
|
 
|}
 
|}
Line 75: Line 70:
 
|-
 
|-
 
|Kto
 
|Kto
|19. 3.
+
|20. 3.  
|26. 3.
+
|28. 3.
|9. 4.
+
|4. 4.
|16. 4.
+
|11. 4.
|23. 4.
+
|
|7. 5.
+
|25. 4.
|11. 5.
+
|2. 5.
 
|-
 
|-
|Richard Leckesi
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
 
|-
 
|-
|Ondrej Hadidom
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
 
|-
 
|-
|Marek Sokol
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
|*
+
|
 
|}
 
|}
  
  
 
'''Projekty'''
 
'''Projekty'''
 
Ondro: "ničo z motoriky"
 
 
Rišo: Testovanie rozdielov imaginatívneho a vizuálneho vnímania pohybu.
 
 
Marek: Viacmodálna pozornosť
 

Revision as of 13:14, 28 February 2019

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2019
Téma Prezentácie Dátum Materiály
Úvodná hodina 28. 2.
Metodológia Kvantitatívny a kvalitatívny výskum 7. 3.
Brainstorming ku projektom 14. 3. Project managemant
Od etológie k psychológii (1) Predpoklady vzniku mysle 20. 3. Are bigger brains better?
Od etológie k psychológii (2) Teórie vzniku spoločnosti 28. 3. The foundations of the human cultural niche,

Doplnkový text: Tomasello, Kruger, Ratner: Cultural Learning

Myslenie pomalé a rýchle Dva systémy myslenia 4. 4. Tom W. Speciality
Racionalita a rozhodovanie Racionalita, inteligencia a rozhodovanie 11. 4. The baffling science of intelligence
Kognitívne ilúzie Náhradná hodina Models of Affective Decission
Afektívna a kognitívna empatia 25. 4. Two systems for empathy
Executive brain 2. 5. Fateful Disconnections
Záverečné kolokvium 9. 5.


Priebežné plnenie
Kto 20. 3. 28. 3. 4. 4. 11. 4. 25. 4. 2. 5.


Projekty