m
Line 18: Line 18:
 
|-
 
|-
 
|Brainstorming ku projektom
 
|Brainstorming ku projektom
|[https://www.youtube.com/watch?v=aXQ2lO3ieBA Project managemant ]
 
|5. 3.
 
 
|
 
|
 +
|5. 3.
 +
|[https://www.youtube.com/watch?v=aXQ2lO3ieBA Project managemant ]
 
|-
 
|-
 
|Kognitívna veda, kultúra, technika
 
|Kognitívna veda, kultúra, technika
Line 28: Line 28:
 
|-
 
|-
 
|Od etológie k psychológii (1)
 
|Od etológie k psychológii (1)
|[http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(09)01597-8.pdf Are bigger brains better?]
 
|19. 3.
 
 
|
 
|
 +
|19. 3.
 +
|[http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(09)01597-8.pdf Are bigger brains better?]
 
|-
 
|-
 
|Od etológie k psychológii (2)
 
|Od etológie k psychológii (2)

Revision as of 12:39, 19 February 2018

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
Téma Prezentácie Dátum Materiály
Úvodná hodina 19. 3.
Metodológia 26. 3.
Brainstorming ku projektom 5. 3. Project managemant
Kognitívna veda, kultúra, technika Katedra kulturológie FiF UK 12. 3.
Od etológie k psychológii (1) 19. 3. Are bigger brains better?
Od etológie k psychológii (2) 26. 3.
Myslenie pomalé a rýchle 9. 4.
Inteligencia a rozhodovanie 16. 4.
Kognitívne ilúzie 23. 4.
Afektívna a kognitívna empatia Náhradný termín
Executive brain 7. 5.
Záverečné kolokvium 14. 5.

Priebežné plnenie

Projekty