m
m (Nahrádzam stránku textom „[https://dai.fmph.uniba.sk/w?title=Course:Current_Trends_in_Cognitive_Psychology/en&setlang=en This semester, the course is english only]“)
 
(17 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
+
[https://dai.fmph.uniba.sk/w?title=Course:Current_Trends_in_Cognitive_Psychology/en&setlang=en This semester, the course is english only]
!colspan="4"|Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
+
|-
+
|Téma
+
|Prezentácie
+
|Dátum
+
|Materiály
+
|-
+
|Úvodná hodina
+
|
+
|19. 2.
+
|
+
|-
+
|Metodológia
+
|[https://drive.google.com/file/d/1MkWCSr-_6UTSAaXLSAFXpJ4wcQdEKVWB/view?usp=sharing Kvantitatívny a kvalitatívny výskum]
+
|26. 2.
+
|[http://psu-brno.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/psu-brno/sys/galerie-download/dokumenty-zpravy/zpravy_2001_1.pdf Test sémantického výberu]
+
|-
+
|Brainstorming ku projektom
+
|
+
|5. 3.
+
|[https://www.youtube.com/watch?v=aXQ2lO3ieBA Project managemant ]
+
|-
+
|Kognitívna veda, kultúra, technika
+
|''Katedra kulturológie FiF UK''
+
|12. 3.
+
|[http://kulturologia.sk/seminar-odbornikov-z-praxe/ Seminár odborníkov z praxe]
+
|-
+
|Od etológie k psychológii (1)
+
|
+
|19. 3.
+
|[http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(09)01597-8.pdf Are bigger brains better?]
+
|-
+
|Od etológie k psychológii (2)
+
|
+
|26. 3.
+
|[https://www.nature.com/articles/ncomms9398.pdf The foundations of the human cultural niche]
+
|-
+
|Myslenie pomalé a rýchle
+
|
+
|9. 4.
+
|Tom W. Speciality
+
|-
+
|Inteligencia a rozhodovanie
+
|
+
|16. 4.
+
|
+
|-
+
|Kognitívne ilúzie
+
|
+
|23. 4.
+
|[http://eureka.sbs.ox.ac.uk/5983/1/2016-08.pdf Models of Affective Decission]
+
|-
+
|Afektívna a kognitívna empatia
+
|
+
|''7. 4.''
+
|
+
|-
+
|Executive brain
+
|
+
|7. 5.
+
|
+
|-
+
|Záverečné kolokvium
+
|
+
|14. 5.
+
|
+
|}
+
 
+
 
+
 
+
{| class="wikitable"
+
!colspan="9"|'''Priebežné plnenie'''
+
|-
+
|Kto
+
|19. 3.
+
|26. 3.
+
|9. 4.
+
|16. 4.
+
|23. 4.
+
|4. 5.
+
|''7. 4.''
+
|14. 4.
+
|-
+
|Richard Leckesi
+
|*
+
|-
+
|Ondrej Hadidom
+
|*
+
|-
+
|Marek Sokol
+
|*
+
|}
+
 
+
 
+
'''Projekty'''
+
 
+
Ondro: "ničo z motoriky"
+
 
+
Rišo: Testovanie rozdielov imaginatívneho a vizuálneho vnímania pohybu.
+
 
+
Marek: Viacmodálna pozornosť
+

Latest revision as of 23:01, 27 March 2019

This semester, the course is english only