m
m
Line 3: Line 3:
 
|-
 
|-
 
|Téma
 
|Téma
|Prezentácia
+
|Prezentácie
 
|Dátum
 
|Dátum
 
|Materiály
 
|Materiály
Line 9: Line 9:
 
|Úvodná hodina
 
|Úvodná hodina
 
|
 
|
|
+
|19. 3.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|Metodológia (1)
+
|Metodológia  
|
+
 
|
 
|
 +
|26. 3.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|Metodológia (2)
+
|Brainstorming ku projektom
|
+
 
|
 
|
 +
|5. 3.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|Brainstorming ku projektom
+
|Kognitívna veda, kultúra, technika
|
+
|''Katedra kulturológie FiF UK''
|
+
|12. 3.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|Od etológie k psychológii (1)
 
|Od etológie k psychológii (1)
|
+
|[http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(09)01597-8.pdf Are bigger brains better?]
|
+
|19. 3.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|Od etológie k psychológii (2)
 
|Od etológie k psychológii (2)
 
|
 
|
|
+
|26. 3.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|Myslenie pomalé a rýchle
 
|Myslenie pomalé a rýchle
 
|
 
|
|
+
|9. 4.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|Inteligencia a rozhodovanie
 
|Inteligencia a rozhodovanie
 
|
 
|
|
+
|16. 4.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|Kognitívne ilúzie
 
|Kognitívne ilúzie
 
|
 
|
|
+
|23. 4.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|Afektívna a kognitívna empatia
 
|Afektívna a kognitívna empatia
 
|
 
|
|
+
|''Náhradný termín''
|
+
|-
+
|Pamäť
+
|
+
|
+
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|Executive brain
 
|Executive brain
 
|
 
|
|
+
|7. 5.
|
+
|-
+
|Cognitive enhancements
+
|
+
|
+
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|Záverečné kolokvium
 
|Záverečné kolokvium
 
|
 
|
|
+
|14. 5.
 
|
 
|
 
|}
 
|}

Revision as of 10:57, 19 February 2018

Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii LS 2018
Téma Prezentácie Dátum Materiály
Úvodná hodina 19. 3.
Metodológia 26. 3.
Brainstorming ku projektom 5. 3.
Kognitívna veda, kultúra, technika Katedra kulturológie FiF UK 12. 3.
Od etológie k psychológii (1) Are bigger brains better? 19. 3.
Od etológie k psychológii (2) 26. 3.
Myslenie pomalé a rýchle 9. 4.
Inteligencia a rozhodovanie 16. 4.
Kognitívne ilúzie 23. 4.
Afektívna a kognitívna empatia Náhradný termín
Executive brain 7. 5.
Záverečné kolokvium 14. 5.