Line 16: Line 16:
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}
 +
 +
* Grades
 +
** A = 92-100
 +
** B = 84-91
 +
** C = 76-83
 +
** D = 68-75
 +
** E = 60-67
 +
** Fx = 0-59
 +
 +
* '''[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AguOJecPQwoSdFhRaXF2Y012SGc4OWZzZDRrWFRzM0E&usp=drive_web#gid=0 VIEW RESULTS]'''

Revision as of 19:03, 21 September 2014

Aplikácie počítačovej grafiky 2-AIN-222

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Aplikácie počítačovej grafiky (2-AIN-222)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~durikovic/classes/ApllicCG_IV
Informačný list: Informačný list 2-AIN-222 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Sprístupniť študentom príklady úspešných grafických projektov a predstaviť nové trendy v uplatňovaní metód a prostriedkov počítčovej grafiky.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

 • Grades
  • A = 92-100
  • B = 84-91
  • C = 76-83
  • D = 68-75
  • E = 60-67
  • Fx = 0-59