Line 12: Line 12:
 
   | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://www.sccg.sk/~durikovic/
 
   | homepage = http://www.sccg.sk/~durikovic/
   | description = chýba
+
   | description = Sprístupniť študentom príklady úspešných grafických projektov a predstaviť nové trendy v uplatňovaní metód a prostriedkov počítčovej grafiky.
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 22:35, 20 August 2008

Aplikácie počítačovej grafiky 2-AIN-222

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Aplikácie počítačovej grafiky (2-AIN-222)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~durikovic/classes/ApllicCG_IV
Informačný list: Informačný list 2-AIN-222 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

Sprístupniť študentom príklady úspešných grafických projektov a predstaviť nové trendy v uplatňovaní metód a prostriedkov počítčovej grafiky.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne