(New page: {{Course | name = Computer Graphics Applications | code = 2-AIN-222 | prerequisites = none | semester = Winter | year = 2 | credits = 3 | form = S - seminar (2) | evaluatio...)
 
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Computer Graphics Applications
 
   | name = Computer Graphics Applications
 
   | code = 2-AIN-222
 
   | code = 2-AIN-222
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 2
 
   | year = 2
 
   | credits = 3
 
   | credits = 3
Line 12: Line 12:
 
   | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = durikovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://www.sccg.sk/~durikovic/
 
   | homepage = http://www.sccg.sk/~durikovic/
   | description =  not available
+
   | description =  chýba
   | offered_in = Obligatory-optional in [[Master program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v in [[Bachelor program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 18:58, 20 August 2008

Computer Graphics Applications 2-AIN-222

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Computer Graphics Applications (2-AIN-222)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://www.sccg.sk/~durikovic/classes/ApllicCG_IV
Informačný list: Informačný list 2-AIN-222 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
E-mail: durikovic@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~durikovic/

Popis predmetu:

chýba

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v in Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne