Line 81: Line 81:
 
* Štátnicová téma: Hľadanie prienikov a orezávanie. (Prieniky v rovine: prienik úsečiek, polpriamok, prienik s mnohouholníkom, prienik s konvexným mnohouholníkom, metódy hľadania prieniku úsečky a krivky. Prieniky v priestore: prienik úsečky a roviny, prienik úsečky a mnohouholníka. Algoritmy Cohen-Sutherland, Cyrus-Beck,  Liang-Barsky a Nichol-Lee-Nichol pre orezávanie úsečky do okna. Orezávanie mnohouholníka do okna.)
 
* Štátnicová téma: Hľadanie prienikov a orezávanie. (Prieniky v rovine: prienik úsečiek, polpriamok, prienik s mnohouholníkom, prienik s konvexným mnohouholníkom, metódy hľadania prieniku úsečky a krivky. Prieniky v priestore: prienik úsečky a roviny, prienik úsečky a mnohouholníka. Algoritmy Cohen-Sutherland, Cyrus-Beck,  Liang-Barsky a Nichol-Lee-Nichol pre orezávanie úsečky do okna. Orezávanie mnohouholníka do okna.)
  
=== Lesson06 "Intersections and Scan Line Raterization" ===
+
=== Lesson06 [27.10] "Intersections and Scan Line Raterization" ===
 
[[File:cg1_2012_lesson07.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/5/52/Cg1_2012_lesson07.pdf]]
 
[[File:cg1_2012_lesson07.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/5/52/Cg1_2012_lesson07.pdf]]
 
* Computing basic intersections
 
* Computing basic intersections
Line 91: Line 91:
 
* Homework 2: [[media:cg1_HomeworkSet02.pdf|HomeworkSet02.pdf]] deadline for Example 1 and 2 next week [till 3. nov. 2014].
 
* Homework 2: [[media:cg1_HomeworkSet02.pdf|HomeworkSet02.pdf]] deadline for Example 1 and 2 next week [till 3. nov. 2014].
  
=== Lesson07 [27.10] "Rasterization" ===
+
=== Lesson07 [3.11] "Rasterization" ===
 
[[File:cg1_2012_lesson08.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/2/22/Cg1_2012_lesson08.pdf]]
 
[[File:cg1_2012_lesson08.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/2/22/Cg1_2012_lesson08.pdf]]
 
* Line rasterization: DDA, Bresenham, Midpoint
 
* Line rasterization: DDA, Bresenham, Midpoint
Line 101: Line 101:
 
* Homework 2: [[media:cg1_HomeworkSet02.pdf|HomeworkSet02.pdf]] deadline for Example 3 next week [till 10. nov. 2014, please handle the homework scan in the electronic form by email to prof. Durikovic, with the subject: CG1 EXAMPLE 3].
 
* Homework 2: [[media:cg1_HomeworkSet02.pdf|HomeworkSet02.pdf]] deadline for Example 3 next week [till 10. nov. 2014, please handle the homework scan in the electronic form by email to prof. Durikovic, with the subject: CG1 EXAMPLE 3].
  
=== Lesson08 [3.11] "Aliasing and Antialiasing" ===
+
=== Lesson08 [10.11 Mihalik] "Aliasing, Antialiasing and Visible Surface Determination" ===
 
[[File:cg1_2012_lesson09.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/4/4a/Cg1_2012_lesson09.pdf]]
 
[[File:cg1_2012_lesson09.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/4/4a/Cg1_2012_lesson09.pdf]]
 
* Aliasing, Nyquist frequency - [http://www.sccg.sk/~durikovic/classes/CG1/Handouts/aliasing.pdf Aliasing] [http://www.math.ubc.ca/~feldman/m267/dft.pdf Aditional Material]
 
* Aliasing, Nyquist frequency - [http://www.sccg.sk/~durikovic/classes/CG1/Handouts/aliasing.pdf Aliasing] [http://www.math.ubc.ca/~feldman/m267/dft.pdf Aditional Material]
 
* Antialiasing: Postfiltering, Prefiltering, MSAA, CSAA - [http://www.sccg.sk/~durikovic/classes/CG1/Handouts/antialiasing.pdf Antialiasing]
 
* Antialiasing: Postfiltering, Prefiltering, MSAA, CSAA - [http://www.sccg.sk/~durikovic/classes/CG1/Handouts/antialiasing.pdf Antialiasing]
 
=== Lesson09 [10.11 Mihalik] "Visible Surface Determination" ===
 
[[File:cg1_2012_lesson09.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/4/4a/Cg1_2012_lesson09.pdf]]
 
 
* Visibility Surface Determination: Object Space, Image Space, Priority List
 
* Visibility Surface Determination: Object Space, Image Space, Priority List
 
* Painter's Algorithm, Newel-Newel-Sancha
 
* Painter's Algorithm, Newel-Newel-Sancha
Line 117: Line 114:
 
* Štátnicová téma: Algoritmy pre určovanie viditeľného povrchu. (Algoritmy v priestore objektov: využitie normálových vektorov, maliarove algoritmy, využitie volumetrických reprezentácií. Algoritmy v priestore obrazu: z-buffer, delenie okna. špeciálne algoritmy: zobrazovanie drôteného modelu, zobrazovanie grafu funkcie.)
 
* Štátnicová téma: Algoritmy pre určovanie viditeľného povrchu. (Algoritmy v priestore objektov: využitie normálových vektorov, maliarove algoritmy, využitie volumetrických reprezentácií. Algoritmy v priestore obrazu: z-buffer, delenie okna. špeciálne algoritmy: zobrazovanie drôteného modelu, zobrazovanie grafu funkcie.)
  
=== Lesson10 [17.11 Mihalik, Piovarci] "Midterm test" ===
+
=== Lesson10 [17.11 Mihalik, Piovarci] "Midterm test" ===
 
* Test problems are similar to homework problems.
 
* Test problems are similar to homework problems.
 
* Sit in lecture room A, two rows of seats will be free between rows of students, three seats will be free between students in row.
 
* Sit in lecture room A, two rows of seats will be free between rows of students, three seats will be free between students in row.

Revision as of 07:48, 23 October 2014

Cg1 2013.jpg

Computer Graphics 1

What you Need to Pass

 • Attend lessons. One missed +0 points. 2 missed 0 points, 3 missed 0 points, 4 and more is Fx.
 • Project and exercise (mandatory, 70 points).
 • Solve all homework problems (mandatory each one >=30%, 10 points)
 • Mid term (mandatory, 20 points)
 • Pass final term (mandatory, 15 points) You will need to solve several problems discussed during lessons.
 • Pass oral/written exam: (mandatory, +15 points)
 • Summary
  • Attendance = 0 or -100 (Fx)
  • Exercise = +50..0
  • Activity = +10..0 (optional)
  • Project = +20..0 (optional)
  • Homework = +10..3 or +3..0 (Fx)
  • Mid term = +20..0
  • Final term = +15..0
  • Oral/written exam = +15..0
 • Grades
  • A = 92-100
  • B = 84-91
  • C = 76-83
  • D = 68-75
  • E = 60-67
  • Fx = 0-59
 • Schedule
  • Mon (18:10) - Room A (lecture)
  • Mon (10:40) - Room H3 (seminar)
  • Tue (09:50) - Room H6 (seminar)


Materials to read


Lesson01 "Introduction to Computer Graphics"

 • Computer Graphics Applications
 • Graphics Pipeline
 • Lecture notes: lesson01.pdf

Lesson02 Lesson03 "Scene Representations"

Cg1 2012 lesson02.png

 • Representation of Curves
 • Representation of Volumes
 • Representation of Surfaces
 • Lecture notes: lesson02.pdf
 • Štátnicová téma: Reprezentácie objektov v počítačovej grafike. (Mnohouholníkové siete, splajny, CSG, volumetrické reprezentácie (BSP, octree), implicitné reprezentácie. Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentácií, vzájomné konverzie.)
 • Homework 1: HomeworkSet01.pdf deadline next week.

Lesson04 "Transformations and Projections"

Cg1 2012 lesson04.png

 • Linear Transformations
 • Affine Transformations
 • Perspective Projections
 • Parallel Projections
 • Lecture notes: lesson04.pdf
 • Poznámky v Slovenčine k téme Transformacie a Súradnice kamery
 • Štátnicová téma: Zobrazovací kanál. (Modelovanie 3D scény, snímanie, premietanie - rovnobeľné, stredové a ich vzájomný súvis. Súradnicové sústavy v zobrazovacom kanáli. Zaradenie algoritmov počítačovej grafiky (riešenie viditeľnosti, orezávanie...) do zobrazovacieho kanála. Zobrazovací kanál dvojrozmernej scény.)

Lesson05 "Line Clipping"

Cg1 2012 lesson06.png

 • Line clipping algorithms in the CG Pipeline
 • Cohen-Sutherland
 • Cyrus-Beck
 • Nicholl-Lee-Nicholl
 • Polygon clipping algorithms
 • Sutherland-Hodgeman
 • Lecture notes: lesson05.pdf
 • Poznámky v Slovenčine k téme Orezavanie
 • Štátnicová téma: Hľadanie prienikov a orezávanie. (Prieniky v rovine: prienik úsečiek, polpriamok, prienik s mnohouholníkom, prienik s konvexným mnohouholníkom, metódy hľadania prieniku úsečky a krivky. Prieniky v priestore: prienik úsečky a roviny, prienik úsečky a mnohouholníka. Algoritmy Cohen-Sutherland, Cyrus-Beck, Liang-Barsky a Nichol-Lee-Nichol pre orezávanie úsečky do okna. Orezávanie mnohouholníka do okna.)

Lesson06 [27.10] "Intersections and Scan Line Raterization"

Cg1 2012 lesson07.png

 • Computing basic intersections
 • Orientation function
 • Edge intersection tests
 • Scan Line conversion algorithm
 • Lecture notes: lesson06.pdf
 • Poznámky v Slovenčine k téme Prieniky
 • Homework 2: HomeworkSet02.pdf deadline for Example 1 and 2 next week [till 3. nov. 2014].

Lesson07 [3.11] "Rasterization"

Cg1 2012 lesson08.png

 • Line rasterization: DDA, Bresenham, Midpoint
 • Curve rasterization: Midpoint, Bresenham
 • Polygon rasterization
 • Filling algorithms: flood fill, boarder fill
 • Lecture notes: lesson08.pdf
 • Štátnicová téma: Rasterizácia a antialiasing. (Algoritmy rasterizácie úsečky. Rasterizácia kvadratickej krivky, rasterizácia mnohouholníka pomocou skenovacej priamky. Prístupy k vypĺňaniu oblastí. Alias a metódy antialiasingu.)
 • Homework 2: HomeworkSet02.pdf deadline for Example 3 next week [till 10. nov. 2014, please handle the homework scan in the electronic form by email to prof. Durikovic, with the subject: CG1 EXAMPLE 3].

Lesson08 [10.11 Mihalik] "Aliasing, Antialiasing and Visible Surface Determination"

Cg1 2012 lesson09.png

 • Aliasing, Nyquist frequency - Aliasing Aditional Material
 • Antialiasing: Postfiltering, Prefiltering, MSAA, CSAA - Antialiasing
 • Visibility Surface Determination: Object Space, Image Space, Priority List
 • Painter's Algorithm, Newel-Newel-Sancha
 • Schumacker, BSP-tree
 • Warnock's Algorithm
 • Z-buffer
 • Octree
 • Lecture notes: lesson07.pdf
 • Štátnicová téma: Algoritmy pre určovanie viditeľného povrchu. (Algoritmy v priestore objektov: využitie normálových vektorov, maliarove algoritmy, využitie volumetrických reprezentácií. Algoritmy v priestore obrazu: z-buffer, delenie okna. špeciálne algoritmy: zobrazovanie drôteného modelu, zobrazovanie grafu funkcie.)

Lesson10 [17.11 Mihalik, Piovarci] "Midterm test"

 • Test problems are similar to homework problems.
 • Sit in lecture room A, two rows of seats will be free between rows of students, three seats will be free between students in row.
 • Test results 18.11.

Lesson11 [24.11 Mihalik] "The Graphics Pipeline"

Cg1 2012 lesson05.png

 • What is The Graphics Pipeline
 • Vertex Shader
 • Primitive Assembly
 • Tessellation Shaders
 • Geometry Shader
 • Geometry Postprocessing and Rasterization
 • Fragment Shader
 • Frame Buffer Operations
 • Lecture notes: lesson04.pdf

Lesson12 [1.12] "Representation and Blending of Images"

Cg1 2012 lesson11.png

 • Color Models
 • Image Blending Modes
 • Lecture notes: lesson10.pdf

Lesson13 [15.12] "FINAL test"

 • Test problems are similar to homework problems.
 • Sit in lecture room A, two rows of seats will be free between rows of students, three seats will be free between students in row.
 • Expect the test results till 24:00.
 • Bring the student index with you! Who fails has Fx.
 • Those wishing to get credits from CG1 this day, MUST pass the test with A (96-100%) and wait till the test results.Seminars

 • On every seminar we will implement selected problems/algorithms from lessons. We will usually start with a prearranged template downloadable from this site.
 • As a programming language we will use C#. We will use Visual C# 2010 Express / Sharp Develop as a development environment. Alternatively you can use MonoDevelop (Linux / Mac OSX) on your own machine.
 • Don't cheat - create instead. Any kind of cheating is punished by withholding 15 points of your final evaluation for all involved students. Situation where only part of code is shared is also considered cheating!
 • Attendance at seminars is optional, but recommended.
 • Additional activity can be awarded by max 10 points of your final evaluation.

Assignments

 • Assignment must be submitted until next deadline 24:00
 • Tuesday seminar attendees should submit their assignments during the seminar or by the email to cg1.2013.hw@gmail.com.
 • Please remove exe from zip file or use a link to another repository.
 • Monday seminars submission email is cg1.2014.hw@gmail.com
 • Your submission email must have title in form 'ExNN' where NN is the number of exercise, eg. Ex05.
 • You can get max 100% per assignment. Late submission is for 0%.
 • It is required to submit compilable zipped source code of your homework. Do not send only executable files. Homework without source code is for 0%.
 • Your code should be well formatted and commented. Titles of functions, classes, variables should be representative for their purpose.

Project

 • Project is your opportunity to gain additional 20 points of your final evaluation (during the semester) and it is optional. It must be submitted by email to cg1.2013.hw@gmail.com including your solution and source files.
 • Comment your code and add help!
 • Submission until - 6 days before you final term
 • Project assignments - Choose among these themes or create your own. You should notify cg1.2013.hw@gmail.com with your idea about the chosen project (idea, language, implementation, application). More info in person on M113.
 • Ideas:
  • Voxel Data Structure - 3D should be used, generate voxelization of objects
  • Advanced Mesh Transformations - Take blender mesh function and implement it
  • Gimp Layer functions - Darken, Soft light, ...
  • Displacement Modeling - a.k.a Z-brush
  • Other - Specify in the email

Exercise00 [22/23.09] "Introduction"

Exercise01 [29.09/30.10] "Vectors and Matrices"

 • Create a simple application for vectors(4x1) and matrices(4x4)
 • Info | Sample | Template
 • Inverse Matrix | Adjoint Matrix | Adjoint Matrix Wiki
 • Deadline: 5.10 24:00
 • Bonus implement unit tests:
  • Add drop-down option called Unit Test
  • Create 2 tests for each arithmetic operation in the drop-down menu
  • Compare the result calculated by your implementation with a precalculated result
  • Count successful tests and output final score to console

Exercise02 [6/7.10] "Show of Your Curves"

 • Create a simple application to compute bezier curve using De Casteljau algorithm.
 • Info | Sample | Template
 • Deadline: 12.10 24:00
 • Extended deadline (-30% from evaluation): 19.10 24:00

Exercise03 [13/14.10] "(ง ͠° ͟ʖ ͡°)ง Raise Your Matrices (ง ͠° ͟ʖ ͡°)ง"

 • Create a simple aplication that can create, scale and rotate polylines
 • Sample | Template
 • Deadline: 19.10 24:00
 • Extended deadline (-30% from evaluation): 26.10 24:00

Exercise04 [20/21.10] "Half-Edge Trick"

 • And now ladies and gentlemen I will saw this edge in half. (Suspense - Applause - Performance)
 • Implement a simple mesh representation in 2D. Use half-edge data structure. Implement loading data from file.off and filling the structure. As usual you should use a similar functionality and drawing as in the sample application - already in template.
 • Info | Navigating HalfEdge | Sample | Template
 • Bonus: (2 points) implement interactive half-edge generation:
  • Right clicking in GUI will add new points
   • remember to merge points with already existing points
  • Each 3 point will create a new face
   • remember to correctly set Next and Opposite half edges
 • Deadline: 26.10 24:00
 • Extended deadline (-30% from evaluation): 2.11 24:00