Line 47: Line 47:
 
----
 
----
  
=== Lesson01 [24.09] "Introduction to Computer Graphics" ===
+
=== Lesson01 "Introduction to Computer Graphics" ===
 
* Computer Graphics Applications
 
* Computer Graphics Applications
 
* Graphics Pipeline
 
* Graphics Pipeline
* Lecture notes: [[media:cg1_lesson03.pdf|lesson02.pdf]]
+
* Lecture notes: [[media:cg1_lesson01.pdf|lesson01.pdf]]
  
=== Lesson02 [01.10] "Scene Representations" ===
+
=== Lesson02 "Scene Representations" ===
 
[[File:cg1_2012_lesson02.png|link=http://dai.fmph.uniba.sk/upload/0/03/Cg1_2012_lesson03.pdf]]
 
[[File:cg1_2012_lesson02.png|link=http://dai.fmph.uniba.sk/upload/0/03/Cg1_2012_lesson03.pdf]]
 
* Representation of Curves
 
* Representation of Curves
 
* Representation of Volumes
 
* Representation of Volumes
 
* Representation of Surfaces
 
* Representation of Surfaces
* Lecture notes: [[media:cg1_lesson03.pdf|lesson02.pdf]]
+
* Lecture notes: [[media:cg1_lesson02.pdf|lesson02.pdf]]
 
* Štátnicová téma: Reprezentácie objektov v počítačovej grafike. (Mnohouholníkové siete, splajny, CSG, volumetrické reprezentácie (BSP, octree), implicitné reprezentácie. Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentácií, vzájomné konverzie.)
 
* Štátnicová téma: Reprezentácie objektov v počítačovej grafike. (Mnohouholníkové siete, splajny, CSG, volumetrické reprezentácie (BSP, octree), implicitné reprezentácie. Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentácií, vzájomné konverzie.)
  
  
=== Lesson03 [08.10] "Transformations and Projections" ===
+
=== Lesson03 "Transformations and Projections" ===
 
[[File:cg1_2012_lesson04.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/a/a7/Cg1_2012_lesson04.pdf]]
 
[[File:cg1_2012_lesson04.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/a/a7/Cg1_2012_lesson04.pdf]]
 
* Linear Transformations
 
* Linear Transformations
Line 67: Line 67:
 
* Perspective Projections
 
* Perspective Projections
 
* Parallel Projections
 
* Parallel Projections
* Lecture notes: [[media:cg1_lesson04.pdf|lesson03.pdf]]
+
* Lecture notes: [[media:cg1_lesson03.pdf|lesson03.pdf]]
 
* Štátnicová téma: Zobrazovací kanál. (Modelovanie 3D scény, snímanie, premietanie - rovnobeľné, stredové a ich vzájomný súvis. Súradnicové sústavy v zobrazovacom kanáli. Zaradenie algoritmov počítačovej grafiky (riešenie viditeľnosti, orezávanie...) do zobrazovacieho kanála. Zobrazovací kanál dvojrozmernej scény.)
 
* Štátnicová téma: Zobrazovací kanál. (Modelovanie 3D scény, snímanie, premietanie - rovnobeľné, stredové a ich vzájomný súvis. Súradnicové sústavy v zobrazovacom kanáli. Zaradenie algoritmov počítačovej grafiky (riešenie viditeľnosti, orezávanie...) do zobrazovacieho kanála. Zobrazovací kanál dvojrozmernej scény.)
  
=== Lesson04 [15.10] "The Graphics Pipeline" ===
+
=== Lesson04 "The Graphics Pipeline" ===
 
[[File:cg1_2012_lesson05.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/6/64/Cg1_2012_lesson05.pdf]]
 
[[File:cg1_2012_lesson05.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/6/64/Cg1_2012_lesson05.pdf]]
 
* What is The Graphics Pipeline
 
* What is The Graphics Pipeline
Line 82: Line 82:
 
* Lecture notes: [[media:cg1_2012_lesson05.pdf|lesson04.pdf]]
 
* Lecture notes: [[media:cg1_2012_lesson05.pdf|lesson04.pdf]]
  
=== Lesson05 [22.10] "Line Clipping" ===
+
=== Lesson05 [TODO] "Line Clipping" ===
 
[[File:cg1_2012_lesson06.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/2/27/Cg1_2012_lesson06.pdf]]
 
[[File:cg1_2012_lesson06.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/2/27/Cg1_2012_lesson06.pdf]]
 
* Line clipping algorithms in the CG Pipeline
 
* Line clipping algorithms in the CG Pipeline
Line 90: Line 90:
 
* Lecture notes: [[media:cg1_2012_lesson06.pdf|lesson05.pdf]]
 
* Lecture notes: [[media:cg1_2012_lesson06.pdf|lesson05.pdf]]
 
* Štátnicová téma: Hľadanie prienikov a orezávanie. (Prieniky v rovine: prienik úsečiek, polpriamok, prienik s mnohouholníkom, prienik s konvexným mnohouholníkom, metódy hľadania prieniku úsečky a krivky. Prieniky v priestore: prienik úsečky a roviny, prienik úsečky a mnohouholníka. Algoritmy Cohen-Sutherland, Cyrus-Beck,  Liang-Barsky a Nichol-Lee-Nichol pre orezávanie úsečky do okna. Orezávanie mnohouholníka do okna.)
 
* Štátnicová téma: Hľadanie prienikov a orezávanie. (Prieniky v rovine: prienik úsečiek, polpriamok, prienik s mnohouholníkom, prienik s konvexným mnohouholníkom, metódy hľadania prieniku úsečky a krivky. Prieniky v priestore: prienik úsečky a roviny, prienik úsečky a mnohouholníka. Algoritmy Cohen-Sutherland, Cyrus-Beck,  Liang-Barsky a Nichol-Lee-Nichol pre orezávanie úsečky do okna. Orezávanie mnohouholníka do okna.)
 +
  
 
=== Lesson06 [29.10] "Intersections and Clipping" ===
 
=== Lesson06 [29.10] "Intersections and Clipping" ===
Line 95: Line 96:
 
* Computing basic intersections
 
* Computing basic intersections
 
* Polygon clipping algorithms
 
* Polygon clipping algorithms
 +
* Orientation
 
* Sutherland-Hodgeman
 
* Sutherland-Hodgeman
 
* Weiler-Atherton
 
* Weiler-Atherton
Line 100: Line 102:
 
* Curve and text clipping
 
* Curve and text clipping
 
* Lecture notes: [[media:cg1_2012_lesson07.pdf|lesson06.pdf]]
 
* Lecture notes: [[media:cg1_2012_lesson07.pdf|lesson06.pdf]]
 +
 +
=== Lesson08 [26.11] "Rasterization" ===
 +
[[File:cg1_2012_lesson08.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/2/22/Cg1_2012_lesson08.pdf]]
 +
* Line rasterization: DDA, Bresenham, Midpoint
 +
* Curve rasterization: Midpoint, Bresenham
 +
* Polygon rasterization
 +
* Filling algorithms: flood fill, boarder fill
 +
* Lecture notes: [[media:cg1_2012_lesson08.pdf|lesson08.pdf]]
 +
* Štátnicová téma: Rasterizácia a antialiasing. (Algoritmy rasterizácie úsečky. Rasterizácia kvadratickej krivky, rasterizácia mnohouholníka pomocou skenovacej priamky. Prístupy k vypĺňaniu oblastí. Alias a metódy antialiasingu.)
  
 
=== Lesson07 [19.11] "Visible Surface Determination and Antialiasing" ===
 
=== Lesson07 [19.11] "Visible Surface Determination and Antialiasing" ===
Line 114: Line 125:
 
* Štátnicová téma: Algoritmy pre určovanie viditeľného povrchu. (Algoritmy v priestore objektov: využitie normálových vektorov, maliarove algoritmy, využitie volumetrických reprezentácií. Algoritmy v priestore obrazu: z-buffer, delenie okna. špeciálne algoritmy: zobrazovanie drôteného modelu, zobrazovanie grafu funkcie.)
 
* Štátnicová téma: Algoritmy pre určovanie viditeľného povrchu. (Algoritmy v priestore objektov: využitie normálových vektorov, maliarove algoritmy, využitie volumetrických reprezentácií. Algoritmy v priestore obrazu: z-buffer, delenie okna. špeciálne algoritmy: zobrazovanie drôteného modelu, zobrazovanie grafu funkcie.)
  
=== Lesson08 [26.11] "Rasterization" ===
+
 
[[File:cg1_2012_lesson08.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/2/22/Cg1_2012_lesson08.pdf]]
+
 
* Line rasterization: DDA, Bresenham, Midpoint
+
* Curve rasterization: Midpoint, Bresenham
+
* Polygon rasterization
+
* Filling algorithms: flood fill, boarder fill
+
* Lecture notes: [[media:cg1_2012_lesson08.pdf|lesson08.pdf]]
+
* Štátnicová téma: Rasterizácia a antialiasing. (Algoritmy rasterizácie úsečky. Rasterizácia kvadratickej krivky, rasterizácia mnohouholníka pomocou skenovacej priamky. Prístupy k vypĺňaniu oblastí. Alias a metódy antialiasingu.)
+
 
=== Lesson09 [03.12] "Visibility Culling and Graphical Pipeline Revisited" ===
 
=== Lesson09 [03.12] "Visibility Culling and Graphical Pipeline Revisited" ===
 
[[File:cg1_2012_lesson10.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/3/3d/Cg1_2012_lesson10.pdf]]
 
[[File:cg1_2012_lesson10.png|link=https://dai.fmph.uniba.sk/upload/3/3d/Cg1_2012_lesson10.pdf]]

Revision as of 18:31, 18 September 2014

Cg1 2013.jpg

Computer Graphics 1

What you Need to Pass

 • Attend lessons. One missed +0 points. 2 missed 0 points, 3 missed 0 points, 4 and more is Fx.
 • Project and exercise (mandatory, 70 points).
 • Solve all homework problems (mandatory each one >=30%, 10 points)
 • Mid term (mandatory, 20 points)
 • Pass final term (mandatory, 15 points) You will need to solve several problems discussed during lessons.
 • Pass oral/written exam: (mandatory, +15 points)
 • Summary
  • Attendance = 0 or -100 (Fx)
  • Exercise = +50..0
  • Activity = +10..0 (optional)
  • Project = +20..0 (optional)
  • Homework = +10..3 or +3..0 (Fx)
  • Mid term = +20..0
  • Final term = +15..0
  • Oral/written exam = +15..0
 • Grades
  • A = 92-100
  • B = 84-91
  • C = 76-83
  • D = 68-75
  • E = 60-67
  • Fx = 0-49
 • Schedule
  • Mon (18:10) - Room F2 (lesson)
  • Mon (10:40) - Room H3 (seminar)
  • Tue (09:50) - Room H6 (seminar)


Materials to read


Lesson01 "Introduction to Computer Graphics"

 • Computer Graphics Applications
 • Graphics Pipeline
 • Lecture notes: lesson01.pdf

Lesson02 "Scene Representations"

Cg1 2012 lesson02.png

 • Representation of Curves
 • Representation of Volumes
 • Representation of Surfaces
 • Lecture notes: lesson02.pdf
 • Štátnicová téma: Reprezentácie objektov v počítačovej grafike. (Mnohouholníkové siete, splajny, CSG, volumetrické reprezentácie (BSP, octree), implicitné reprezentácie. Výhody a nevýhody jednotlivých reprezentácií, vzájomné konverzie.)


Lesson03 "Transformations and Projections"

Cg1 2012 lesson04.png

 • Linear Transformations
 • Affine Transformations
 • Perspective Projections
 • Parallel Projections
 • Lecture notes: lesson03.pdf
 • Štátnicová téma: Zobrazovací kanál. (Modelovanie 3D scény, snímanie, premietanie - rovnobeľné, stredové a ich vzájomný súvis. Súradnicové sústavy v zobrazovacom kanáli. Zaradenie algoritmov počítačovej grafiky (riešenie viditeľnosti, orezávanie...) do zobrazovacieho kanála. Zobrazovací kanál dvojrozmernej scény.)

Lesson04 "The Graphics Pipeline"

Cg1 2012 lesson05.png

 • What is The Graphics Pipeline
 • Vertex Shader
 • Primitive Assembly
 • Tessellation Shaders
 • Geometry Shader
 • Geometry Postprocessing and Rasterization
 • Fragment Shader
 • Frame Buffer Operations
 • Lecture notes: lesson04.pdf

Lesson05 [TODO] "Line Clipping"

Cg1 2012 lesson06.png

 • Line clipping algorithms in the CG Pipeline
 • Cohen-Sutherland
 • Cyrus-Beck
 • Nicholl-Lee-Nicholl
 • Lecture notes: lesson05.pdf
 • Štátnicová téma: Hľadanie prienikov a orezávanie. (Prieniky v rovine: prienik úsečiek, polpriamok, prienik s mnohouholníkom, prienik s konvexným mnohouholníkom, metódy hľadania prieniku úsečky a krivky. Prieniky v priestore: prienik úsečky a roviny, prienik úsečky a mnohouholníka. Algoritmy Cohen-Sutherland, Cyrus-Beck, Liang-Barsky a Nichol-Lee-Nichol pre orezávanie úsečky do okna. Orezávanie mnohouholníka do okna.)


Lesson06 [29.10] "Intersections and Clipping"

Cg1 2012 lesson07.png

 • Computing basic intersections
 • Polygon clipping algorithms
 • Orientation
 • Sutherland-Hodgeman
 • Weiler-Atherton
 • Greiner-Hormann
 • Curve and text clipping
 • Lecture notes: lesson06.pdf

Lesson08 [26.11] "Rasterization"

Cg1 2012 lesson08.png

 • Line rasterization: DDA, Bresenham, Midpoint
 • Curve rasterization: Midpoint, Bresenham
 • Polygon rasterization
 • Filling algorithms: flood fill, boarder fill
 • Lecture notes: lesson08.pdf
 • Štátnicová téma: Rasterizácia a antialiasing. (Algoritmy rasterizácie úsečky. Rasterizácia kvadratickej krivky, rasterizácia mnohouholníka pomocou skenovacej priamky. Prístupy k vypĺňaniu oblastí. Alias a metódy antialiasingu.)

Lesson07 [19.11] "Visible Surface Determination and Antialiasing"

Cg1 2012 lesson09.png

 • Alias, Nyquist frequency - Aliasing Aditional Material
 • Antialiasing: Postfiltering, Prefiltering, MSAA, CSAA - Antialiasing
 • Visibility Surface Determination: Object Space, Image Space, Priority List
 • Painter's Algorithm, Newel-Newel-Sancha
 • Schumacker, BSP-tree
 • Warnock's Algorithm
 • Z-buffer
 • Octree
 • Lecture notes: lesson07.pdf
 • Štátnicová téma: Algoritmy pre určovanie viditeľného povrchu. (Algoritmy v priestore objektov: využitie normálových vektorov, maliarove algoritmy, využitie volumetrických reprezentácií. Algoritmy v priestore obrazu: z-buffer, delenie okna. špeciálne algoritmy: zobrazovanie drôteného modelu, zobrazovanie grafu funkcie.)


Lesson09 [03.12] "Visibility Culling and Graphical Pipeline Revisited"

Cg1 2012 lesson10.png

 • Wireframe Models
 • Visibility Culling: Backface, View Frustum, Detail, Occlusion
 • Graphical Pipeline: Transformation and Coordinates
 • Lecture notes: lesson09.pdf

Lesson10 [10.12] "Representation and Blending of Images"

Cg1 2012 lesson11.png

 • Color Models
 • Image Blending Modes
 • Lecture notes: lesson10.pdf
Seminars

 • On every seminar we will implement selected problems/algorithms from lessons. We will usually start with a prearranged template downloadable from this site.
 • As a programming language we will use C#. We will use Visual C# 2010 Express / Sharp Develop as a development environment. Alternatively you can use MonoDevelop (Linux / Mac OSX) on your own machine.
 • Don't cheat - create instead. Any kind of cheating is punished by withholding 15 points of your final evaluation for all involved students. Situation where only part of code is shared is also considered cheating!
 • Attendance at seminars is optional, but recommended.
 • Additional activity can be awarded by max 10 points of your final evaluation.

Assignments

 • Assignment must be submitted by email to cg1.2013.hw@gmail.com until next deadline 06:00 (morning)
 • Your submission email must have title in form 'ExNN' where NN is the number of exercise, eg. Ex05.
 • You can get max 100% per assignment. Late submission is for 0%.
 • It is required to submit zipped source code of your homework. Do not send only executable files. Homework without source code is for 0%.
 • Your code should be well formatted and commented. Titles of functions, classes, variables should be representative for their purpose.

Project

 • Project is your opportunity to gain additional 20 points of your final evaluation (during the semester) and it is optional. It must be submitted by email to cg1.2013.hw@gmail.com including your solution and source files.
 • Comment your code and add help!
 • Submission until - 6 days before you final term
 • Project assignments - Choose among these themes or create your own. You should notify cg1.2013.hw@gmail.com with your idea about the chosen project (idea, language, implementation, application). More info in person on M162.
 • Ideas:
  • Voxel Data Structure - 3D should be used, generate voxelization of objects
  • Advanced Mesh Transformations - Take blender mesh function and implement it
  • Gimp Layer functions - Darken, Soft light, ...
  • Displacement Modeling - a.k.a Z-brush
  • Other - Specify in the email

Exercise00 [23/24.09] "Introduction"

Exercise01 [30.09/01.10] "Vectors and Matrices"

 • Create a simple application for vectors(4x1) and matrices(4x4)
 • Info | Sample | Template
 • Deadline: 14.10 6:00AM (Morning)
 • Please, questions about assignments address to Matej Hudak (mail, in person - M162)

Exercise02 [14/15.10] "Show of Your Curves"

 • Create a simple application to compute bezier curve using De Casteljau algorithm.
 • Info | Sample | Template
 • Deadline: 21.10 6:00AM (Morning)

Exercise03 [21/22.10] "3D Mesh? No Problem"

 • We will work with OpenGL library in C#. Library is OpenTK - direct support for OpenGL in C# - OpenGL Intro. This exercise is introduction to 3D CG. We will use Meshomatic library. There is no assignment this week.
 • Sample

Exercise04 [28/29.10] "The One About Clipping"

 • Your mission, should you choose to accept it, is to implement two clipping algorithms: Cohen-Sutterland and Cyrus-Beck. Implemented algorithms should be those algorithms by definition. Pseudocodes are in the 'Clipping' lesson. The interaction and GUI are in the template application.
 • Sample | Template
 • This assignment will self-destruct 4.11 06:00 (morning). Good luck.

Exercise05 [04/05.11] "Half-Edge Trick"

 • And now ladies and gentlemen I will saw this edge in half. (Suspense - Applause - Performance)
 • Implement a simple mesh representation in 2D. Use half-edge data structure. Implement loading data from file.off and filling the structure. As usual you should use a similar functionality and drawing as in the sample application - already in template.
 • Info | Sample | Template
 • Deadline: 25.11 6:00AM (Morning)

Exercise06 [25/26.11] "Now You See Me"

 • And now you don't. Look closely, because the closer you think you are, the more you'll actually understand.
 • Implement a visible surface determination algorithm Z-buffer. As usual you should use a similar functionality and drawing as in the sample application.
 • Info | Sample | Template
 • Deadline: 9.12 6:00AM (Morning)

Exercise07 [02/03.12] "Draw Me Like One of Your French Pixels"

 • Implement a rasterization of three objects: line, circle and ellipse. Use additional material if necessary. Ellipse
 • Bonus - curve rasterization. Bezier curve [0.5 points]. Other than bezier curve [2 points]
 • Sample | Template
 • Deadline: 9.12 6:00AM (Morning)

Exercise08 [09/10.12] "Virtual Knitting"

 • Continue from previous exercise and implement Scan Line algorithm. Implemented algorithms should be those algorithms by definition. The interaction and GUI are in the template application. Use materials from the lecture and additional material [1]
 • Bonus - flood fill algorithm. Algorithm from the lecture [0.5 points]. Other [1 point]
 • Bonus - use scanline to fill 3D volume. Use OpenGL to work with mesh (Ex03) and fill 3D mesh like input with cubes / spheres similar to result [max 5 points]
 • Sample | Template
 • Deadline: 23.12 6:00AM (Morning)