m
Line 6: Line 6:
 
== rozdelenie do skupín ==
 
== rozdelenie do skupín ==
  
* [[Bachelor seminar group I - 2021|Bakalársky seminár, skupina I]], Utorok, 9:50, Zuzana Černeková
+
* [[Bachelor seminar group I - 2022|Bakalársky seminár, skupina I]], Utorok, 9:50, M-V, Pavel Petrovič
* [[Bachelor seminar group II - 2021|Bakalársky seminár, skupina II]], Utorok, 10:40, Milan Ftáčnik
+
* [[Bachelor seminar group II - 2022|Bakalársky seminár, skupina II]], Utorok, 10:40, M-V, Andrej Blaho  
* [[Bachelor seminar group III - 2021|Bakalársky seminár, skupina III]], Utorok, 9:50, Andrej Blaho  
+
* [[Bachelor seminar group III - 2022|Bakalársky seminár, skupina III]], Utorok, 10:40, M-VI, Zuzana Černeková
* [[Bachelor seminar group IV - 2021|Bakalársky seminár, skupina IV]], Utorok, 10:40, Pavel Petrovič
+
  
  
Line 50: Line 49:
 
</ul>
 
</ul>
 
</li>
 
</li>
<li>na seminári 11.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce</li>
+
<li>na seminári 10.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce</li>
 
<li>známkovanie:<ul>
 
<li>známkovanie:<ul>
 
<li>A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú  
 
<li>A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú  
Line 64: Line 63:
 
* priebežne: udržiavať stránku k práci
 
* priebežne: udržiavať stránku k práci
 
* apríl [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|podanie prihlášok na štátne skúšky]]
 
* apríl [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|podanie prihlášok na štátne skúšky]]
* 11.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
+
* 10.5. (utorok) predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
* 14.5. koniec výučby v letnom semestri
+
* 13.5. (piatok) koniec výučby v letnom semestri
* 14.5. odovzdanie hotovej bakalárskej práce (do 13:00)
+
* 20.5. (piatok) odovzdanie hotovej bakalárskej práce (do 13:00)
 
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|oficiálny termín odovzdania záverečnej práce]]
 
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|oficiálny termín odovzdania záverečnej práce]]
 
* v prvej polovici júna [[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]
 
* v prvej polovici júna [[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]
* 11.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
+
* 10.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
 
* koniec júna: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|štátne skúšky]]
 
* koniec júna: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|štátne skúšky]]
  
Line 76: Line 75:
 
* Andrej Blaho, blaho [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* Andrej Blaho, blaho [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* Pavel Petrovič, petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* Pavel Petrovič, petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
* Milan Ftáčnik, ftacnik [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
 
* Zuzana Černeková, cernekova [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 
* Zuzana Černeková, cernekova [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
  

Revision as of 02:21, 15 February 2022

Bakalársky seminár

Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu. Predmet nadväzuje na seminár, ktorý beží v zimnom semestri.


rozdelenie do skupín


dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať


pravidlá

 • ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára
 • každý bude počas semestra 4-krát referovať:
 • každý bude udržiavať a aktualizovať webovú stránku o bakalárskej práci, musí tam byť:
  • názov práce, školiteľ
  • zadanie
  • aktuálny zoznam zdrojov a odkazov (zavesená prezentácia z jesene nestačí)
  • už napísané texty, screenshoty, príp. zdrojáky
  • denník aktualizovaný každý týždeň
 • na seminári 10.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce
 • známkovanie:
  • A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú prácu vo výbornom stave
  • za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie
  • na E treba splniť všetky pravidlá


kalendár


vyučujúci

 • Andrej Blaho, blaho @ fmph.uniba.sk
 • Pavel Petrovič, petrovic @ fmph.uniba.sk
 • Zuzana Černeková, cernekova @ sccg.sk


Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:
 • práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,
 • musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,
 • práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu
  (linka na tester je na stránkach AK UK o záverečných prácach).

Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.

Záverečné práce sa posielajú na celoslovenskú antiplagiatorskú kontrolu. Bez tejto kontroly sa práce nebudú môcť obhajovať!