m
m
Line 9: Line 9:
 
* [[Bachelor seminar group II - 2019|Bakalársky seminár, skupina II]], Štvrtok, 9:00, M-VI, Andrej Blaho  
 
* [[Bachelor seminar group II - 2019|Bakalársky seminár, skupina II]], Štvrtok, 9:00, M-VI, Andrej Blaho  
 
* [[Bachelor seminar group III - 2019|Bakalársky seminár, skupina III]], Štvrtok, 8:10, M-VI, Pavel Petrovič
 
* [[Bachelor seminar group III - 2019|Bakalársky seminár, skupina III]], Štvrtok, 8:10, M-VI, Pavel Petrovič
 
minulý rok (čoskoro odstránime):
 
 
* [[Bachelor seminar group I - 2018|Bakalársky seminár, skupina I]], Streda, <b>11:30 - 13:00</b>, M-II,  Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková
 
* [[Bachelor seminar group II - 2018|Bakalársky seminár, skupina II]], Utorok, 9:00, M-I, Andrej Blaho
 
* [[Bachelor seminar group III - 2018|Bakalársky seminár, skupina III]], Utorok, 8:10, M-I, Pavel Petrovič
 
  
  

Revision as of 03:22, 18 February 2019

Bakalársky seminár

Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu. Predmet nadväzuje na seminár, ktorý beží v zimnom semestri.


rozdelenie do skupín


dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať


pravidlá

 • ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára
 • každý bude počas semestra 4-krát referovať:
 • každý bude udržiavať a aktualizovať webovú stránku o bakalárskej práci, musí tam byť:
  • názov práce, školiteľ
  • zadanie
  • aktuálny zoznam zdrojov a odkazov (zavesená prezentácia z jesene nestačí)
  • už napísané texty, screenshoty, príp. zdrojáky
  • denník aktualizovaný každý týždeň
 • na seminári 8.5. resp. 9.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce
 • známkovanie:
  • A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú prácu vo výbornom stave
  • za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie
  • na E treba splniť všetky pravidlá


kalendár


vyučujúci

 • Andrej Blaho, blaho @ fmph.uniba.sk
 • Pavel Petrovič, petrovic @ fmph.uniba.sk
 • Milan Ftáčnik, ftacnik @ sccg.sk
 • Zuzana Černeková, cernekova @ sccg.sk


Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:
 • práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,
 • musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,
 • práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu
  (linka na tester je na stránkach AK UK o záverečných prácach).

Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.

Záverečné práce sa posielajú na celoslovenskú antiplagiatorskú kontrolu. Bez tejto kontroly sa práce nebudú môcť obhajovať!