m (Petrovic premiestnil stránku Bachelor seminar/sk na Course:Bachelor seminar/sk: unification to course namespace)
m
Line 6: Line 6:
 
== rozdelenie do skupín ==
 
== rozdelenie do skupín ==
  
* [[Bachelor seminar group I and II - 2017|Bakalársky seminár, skupina I a II]], Štvrtok, <b>9:50 - 11:20</b>, M-II,  Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková
+
* [[Bachelor seminar group I and II - 2017|Bakalársky seminár, skupina I a II]], Streda, <b>11:30 - 13:00</b>, M-II,  Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková
* [[Bachelor seminar group III - 2017|Bakalársky seminár, skupina III]], Štvrtok, 9:50, M-I, Andrej Blaho  
+
* [[Bachelor seminar group III - 2017|Bakalársky seminár, skupina III]], Utorok, 9:00, M-I, Andrej Blaho  
* [[Bachelor seminar group IV - 2017|Bakalársky seminár, skupina IV]], Štvrtok, 10:40, M-I, Pavel Petrovič
+
* [[Bachelor seminar group IV - 2017|Bakalársky seminár, skupina IV]], Utorok, 8:10, M-I, Pavel Petrovič
  
  
Line 49: Line 49:
 
</ul>
 
</ul>
 
</li>
 
</li>
<li>na seminári 4.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce</li>
+
<li>na seminári 8.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce</li>
 
<li>známkovanie:<ul>
 
<li>známkovanie:<ul>
 
<li>A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú  
 
<li>A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú  
Line 62: Line 62:
 
== kalendár ==
 
== kalendár ==
 
* priebežne: udržiavať stránku k práci
 
* priebežne: udržiavať stránku k práci
* do 28.4. podanie prihlášok na štátne skúšky  
+
* do 29.4. podanie prihlášok na štátne skúšky  
* 4.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
+
* 8.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
* 26.5. koniec výučby v letnom semestri
+
* 18.5. koniec výučby v letnom semestri
 
* 16.5. 15:00 oficiálny termín odovzdania záverečnej práce
 
* 16.5. 15:00 oficiálny termín odovzdania záverečnej práce
 
* v prvej polovici júna [[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]
 
* v prvej polovici júna [[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]
* 16.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
+
* 15.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
* 19.6. - 30.6. štátne skúšky
+
* 19.6. - 29.6. štátne skúšky
  
  

Revision as of 01:50, 19 February 2018

Bakalársky seminár

Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu. Predmet nadväzuje na seminár, ktorý beží v zimnom semestri.


rozdelenie do skupín


dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať


pravidlá

 • ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára
 • každý bude počas semestra 4-krát referovať:
 • každý bude udržiavať a aktualizovať webovú stránku o bakalárskej práci, musí tam byť:
  • názov práce, školiteľ
  • zadanie
  • aktuálny zoznam zdrojov a odkazov (zavesená prezentácia z jesene nestačí)
  • už napísané texty, screenshoty, príp. zdrojáky
  • denník aktualizovaný každý týždeň
 • na seminári 8.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce
 • známkovanie:
  • A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú prácu vo výbornom stave
  • za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie
  • na E treba splniť všetky pravidlá


kalendár

 • priebežne: udržiavať stránku k práci
 • do 29.4. podanie prihlášok na štátne skúšky
 • 8.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
 • 18.5. koniec výučby v letnom semestri
 • 16.5. 15:00 oficiálny termín odovzdania záverečnej práce
 • v prvej polovici júna tréningová obhajoba práce
 • 15.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
 • 19.6. - 29.6. štátne skúšky


vyučujúci

 • Andrej Blaho, blaho @ fmph.uniba.sk
 • Pavel Petrovič, petrovic @ fmph.uniba.sk
 • Milan Ftáčnik, ftacnik @ sccg.sk
 • Zuzana Černeková, cernekova @ sccg.sk


Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:
 • práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,
 • musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,
 • práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu
  (linka na tester je na stránkach AK UK o záverečných prácach).

Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.

Záverečné práce sa posielajú na celoslovenskú antiplagiatorskú kontrolu. Bez tejto kontroly sa práce nebudú môcť obhajovať!