m
m
Line 6: Line 6:
 
== rozdelenie do skupín ==
 
== rozdelenie do skupín ==
  
* [[Bachelor seminar group I - 2015|Bakalársky seminár, skupina I]], Štvrtok, <b>9:50 - 11:20</b>, M-II,  Zuzana Černeková
+
* [[Bachelor seminar group I - 2016|Bakalársky seminár, skupina I]], Štvrtok, <b>9:50 - 11:20</b>, M-II,  Milan Ftáčnik
* [[Bachelor seminar group II - 2015|Bakalársky seminár, skupina II]], Štvrtok, 09:50, I-23, Andrej Blaho  
+
* [[Bachelor seminar group II - 2016|Bakalársky seminár, skupina II]], Štvrtok, 09:50, M-I, Andrej Blaho  
* [[Bachelor seminar group III - 2015|Bakalársky seminár, skupina III]], Štvrtok, 10:40, I-23, Andrej Blaho
+
* [[Bachelor seminar group III - 2016|Bakalársky seminár, skupina III]], Štvrtok, 10:40, M-I, Andrej Blaho
* [[Bachelor seminar group IV - 2015|Bakalársky seminár, skupina IV]], Štvrtok 08:10, I-23, Pavel Petrovič
+
* [[Bachelor seminar group IV - 2016|Bakalársky seminár, skupina IV]], Štvrtok 08:10, I-23, Pavel Petrovič
* [[Bachelor seminar group V - 2015|Bakalársky seminár, skupina V]], Štvrtok 09:00, I-23, Pavel Petrovič
+
* [[Bachelor seminar group V - 2016|Bakalársky seminár, skupina V]], Štvrtok 09:00, I-23, Pavel Petrovič
  
  

Revision as of 07:00, 18 February 2016

Bakalársky seminár

Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu. Predmet nadväzuje na seminár, ktorý beží v zimnom semestri.


rozdelenie do skupín


dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať


pravidlá

 • ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára
 • každý bude počas semestra 4-krát referovať:
 • každý bude udržiavať a aktualizovať webovú stránku o bakalárskej práci, musí tam byť:
  • názov práce, školiteľ
  • zadanie
  • aktuálny zoznam zdrojov a odkazov (zavesená prezentácia z jesene nestačí)
  • už napísané texty, screenshoty, príp. zdrojáky
  • denník aktualizovaný každý týždeň
 • na poslednom seminári 21.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce
 • známkovanie:
  • A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú prácu vo výbornom stave
  • za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie
  • na E treba splniť všetky pravidlá


kalendár

 • priebežne: udžiavať stránku k práci
 • 21.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na poslednom seminári
 • 22.5. koniec výučby v letnom semestri
 • v prvej polovici júna tréningová obhajoba práce
 • 29.5. 15:00 oficiálny termín odovzdania záverečnej práce
 • 25.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
 • 29.6. – 2.7. štátne skúšky


vyučujúci

 • Andrej Blaho, blaho @ fmph.uniba.sk
 • Pavel Petrovič, petrovic @ fmph.uniba.sk
 • Zuzana Černeková, Zuzana.Cernekova @ fmph.uniba.sk


Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:
 • práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,
 • musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,
 • práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu
  (linka na tester je na stránkach AK UK o záverečných prácach).

Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.

Záverečné práce sa posielajú na celoslovenskú antiplagiatorskú kontrolu. Bez tejto kontroly sa práce nebudú môcť obhajovať!