m
 
(90 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
= Bakalársky seminár =
 
= Bakalársky seminár =
  
Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu.
+
Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu. Predmet nadväzuje na [[BSc Intro|seminár, ktorý beží v zimnom semestri]].
  
== rozdelenie do skupín (čiastočne podľa vedúceho práce) ==
 
  
* [[Bakalársky seminár skupina I]], Utorok, 09:00, F1-232a, Andrej Blaho
+
== rozdelenie do skupín ==
* [[Bakalársky seminár skupina II]], Utorok, 17:20, VI, Pavel Petrovič
+
 
* [[Bakalársky seminár skupina III]], Štvrtok, 09:50, I23, Marek Nagy (moji bakalári povinne)
+
* [[Bachelor seminar group I - 2022|Bakalársky seminár, skupina I]], Utorok, 9:50, M-V, Pavel Petrovič
* [[Bakalársky seminár skupina IV]], Štvrtok, 09:50, V, Juraj Starinský 
+
* [[Bachelor seminar group II - 2022|Bakalársky seminár, skupina II]], Utorok, 10:40, M-V, Andrej Blaho
* [[Bakalársky seminár skupina V]], Štvrtok 14:50, VII, Peter Borovský
+
* [[Bachelor seminar group III - 2022|Bakalársky seminár, skupina III]], Utorok, 10:40, M-VI, Zuzana Černeková
* [[Bakalársky seminár nezaradení]], zatiaľ nezaradení študenti - prídu do hociktorej skupiny a nahlásia skupinu! - môžete nám poslať mail na baksem[[Image:zavinac.gif|@]]lists.dai.fmph.uniba.sk.
+
 
  
 
== dôležité linky ==
 
== dôležité linky ==
  
 +
<!--
 +
* <font color=red>skupiny III, IV:</font> [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba1/ prihlásiť sa na tréningovú obhajobu práce]
 +
* <font color=red>skupiny V, VI:</font> [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ prihlásiť sa na tréningovú obhajobu práce]
 +
-->
 +
* [[O obsahu textu zaverecnej prace|O obsahu textu záverečnej práce]]
 
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|čo treba na odovzdanie práce]]
 
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|čo treba na odovzdanie práce]]
* Andrej Ferko: [[Recommendation for Writing Bachelor and Diploma Theses|Odporúčania k písaniu bakalárskych a diplomových prác]]
+
* [https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/ Záverečné práce na UK:  AIS++]
* [http://vili.uniba.sk/ddp/ddp.html informácie o bakalárskych prácach na UK]
+
* obal práce a titulny list nájdete v [https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf v Smernici rektora o záverečných prácach]
* [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/zav_prace/zav_prace_4.pdf vzor titulnej strany (FMFI UK) - pdf] [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fakulta/legislativa/tlaciva/el_zav_prace_4.doc doc]
+
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/bcinf/index.php/LaTeX_pre_bakal%C3%A1rsku_pr%C3%A1cu informácie a template v TeXu na stránke bakalárskeho seminára štúdijného programu Informatika]
* [http://misof.blog.matfyz.sk/p2134-latex-3-hura-pisat-pracu?q=tex TeXový template pre písanie práce++ - na blogu Miša Foriška] (je tam aj linka na nové logo fakulty)
+
* [https://uniba.sk/o-univerzite/loga-a-symboly-uk/ nové logá fakulty a univerzity]
* príručka Rukoväť bakalára na [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/studium/bakalar/Rukovat08.pdf  fakultných stránkach].
+
* [http://alis.uniba.sk:8088/search/advanced?theme=Katalog akademická knižnica UK] - bakalárske práce z predchádzajúcich školských rokov získate tak, že
* [http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1/chameleon?search=KEYWORD&function=SEARCHSCR&SourceScreen=NOFUNC&sessionid=2008021515315862326&skin=portal&conf=.%2fchameleon.conf&lng=sk&itemu1=0&pos=1&prevpos=1&submit=TabData akademická knižnica UK] - bakalárske práce z minulého školského roku získate tak, že
+
<blockquote>
+
 
# zadajte '''Žáner''' "bakalárske práce"
 
# zadajte '''Žáner''' "bakalárske práce"
 
# zadajte '''Predmet''' "aplikovaná informatika"
 
# zadajte '''Predmet''' "aplikovaná informatika"
# vyberte "07 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky"
 
 
# stlačte '''Hľadať'''
 
# stlačte '''Hľadať'''
</blockquote>
+
* [[Ako pripravit prezentaciu pre obhajobu prace|Ako pripraviť prezentáciu pre obhajobu práce]]
 +
 
  
 
== pravidlá ==
 
== pravidlá ==
 
<ul>
 
<ul>
 
<li>ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára</li>
 
<li>ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára</li>
<li>každý bude počas semestra 3-krát referovať:<ul>
+
<li>každý bude počas semestra 4-krát referovať:<ul>
<li>úvod do problematiky a špecifikácia bakalárskej práce</li>
+
<li>[[Bachelor seminar presentation 1|úvod do problematiky a špecifikácia bakalárskej práce]]</li>
<li>štruktúra návrhu práce</li>
+
<li>[[Bachelor seminar presentation 2|plán a postup práce]]</li>
<li>tréningová obhajoba práce</li>
+
<li>[[Bachelor seminar presentation 3|predvedenie prototypu]]</li>
 +
<li>[[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]</li>
 
</ul>
 
</ul>
</li>
+
</li>
<li>minimálne raz mesačne konzultácie so školiteľom - potvrdenie mailom od školiteľa (hneď pribudne webový formulár pre školiteľa)</li>
+
 
<li>každý si do 14.3. pripraví webovú stránku o bakalárskej práci (emailom poslať adresu):<ul>
+
<li>každý bude udržiavať a aktualizovať webovú stránku o bakalárskej práci, musí tam byť:<ul>
 
<li>názov práce, školiteľ</li>
 
<li>názov práce, školiteľ</li>
 
<li>zadanie</li>
 
<li>zadanie</li>
<li>linky na zdroje</li>
+
<li>aktuálny zoznam zdrojov a odkazov (zavesená prezentácia z jesene nestačí)</li>
<li>denník aktualizovaný každý týždeň</li>
+
                <li>už napísané texty, screenshoty, príp. zdrojáky</li>
 +
<li><b>denník aktualizovaný každý týždeň</b></li>
 
</ul>
 
</ul>
 
</li>
 
</li>
<li>najneskôr do 30.5. predložiť záverečnú prácu dokončenú aspoň na 70%</li>
+
<li>na seminári 10.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce</li>
 
<li>známkovanie:<ul>
 
<li>známkovanie:<ul>
 
<li>A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú  
 
<li>A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú  
 
prácu vo výbornom stave</li>
 
prácu vo výbornom stave</li>
 
<li>za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie</li>
 
<li>za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie</li>
<li>na E treba splniť pravidlá</li>
+
<li>na E treba splniť všetky pravidlá</li>
 
</ul>
 
</ul>
 
</li>
 
</li>
 
</ul>
 
</ul>
 +
  
 
== kalendár ==
 
== kalendár ==
* 14.3. webová stránka bakalárskej práce
+
* priebežne: udržiavať stránku k práci
* 12.5. koniec výučby v letnom semestri
+
* apríl [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|podanie prihlášok na štátne skúšky]]
* 30.5. predložiť záverečnú prácu dokončenú aspoň na 70%
+
* 10.5. (utorok) predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
* 12.6. oficiálny termín odovzdania záverečnej práce
+
* 13.5. (piatok) koniec výučby v letnom semestri
 +
* <s>20.5.</s> <span style="color:red">3.6.</span> (piatok) odovzdanie hotovej bakalárskej práce (do 13:00)
 +
* [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|oficiálny termín odovzdania záverečnej práce]]
 +
* v prvej polovici júna [[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]
 +
* 10.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
 +
* koniec júna: [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk|štátne skúšky]]
 +
 
  
 
== vyučujúci ==
 
== vyučujúci ==
 
* Andrej Blaho, blaho [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* Andrej Blaho, blaho [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* Pavel Petrovič, petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* Pavel Petrovič, petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
* Marek Nagy, mnagy [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
+
* Zuzana Černeková, cernekova [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
* Marek Tomacha, marek.tomacha [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
+
 
* Peter Borovský, borovsky [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
+
 
 +
<blockquote>
 +
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=90%|
 +
|-
 +
|Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:<br><ul><li>práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,<li>musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,<li>práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu <br>([http://www.crzp.sk/testDoc linka na tester] je na [https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/ stránkach AK UK o záverečných prácach]).</ul>
 +
 
 +
Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.
 +
 
 +
Záverečné práce sa posielajú na celoslovenskú antiplagiatorskú kontrolu. Bez tejto kontroly sa práce nebudú môcť obhajovať!
 +
|-
 +
|}
 +
</blockquote>
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 21:18, 6 May 2022

Bakalársky seminár

Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu. Predmet nadväzuje na seminár, ktorý beží v zimnom semestri.


rozdelenie do skupín


dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať


pravidlá

 • ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára
 • každý bude počas semestra 4-krát referovať:
 • každý bude udržiavať a aktualizovať webovú stránku o bakalárskej práci, musí tam byť:
  • názov práce, školiteľ
  • zadanie
  • aktuálny zoznam zdrojov a odkazov (zavesená prezentácia z jesene nestačí)
  • už napísané texty, screenshoty, príp. zdrojáky
  • denník aktualizovaný každý týždeň
 • na seminári 10.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce
 • známkovanie:
  • A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú prácu vo výbornom stave
  • za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie
  • na E treba splniť všetky pravidlá


kalendár


vyučujúci

 • Andrej Blaho, blaho @ fmph.uniba.sk
 • Pavel Petrovič, petrovic @ fmph.uniba.sk
 • Zuzana Černeková, cernekova @ sccg.sk


Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:
 • práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,
 • musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,
 • práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu
  (linka na tester je na stránkach AK UK o záverečných prácach).

Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.

Záverečné práce sa posielajú na celoslovenskú antiplagiatorskú kontrolu. Bez tejto kontroly sa práce nebudú môcť obhajovať!