BSc Seminár 1-AIN-920

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: BSc Seminár (1-AIN-920)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 3
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (1)
Kredity: 1
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: Bachelor seminar
Informačný list: Informačný list 1-AIN-920 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Pavel Petrovič, PhD., RNDr. Andrej Blaho
E-mail: petrovic@ii.fmph.uniba.sk, blaho@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/

Popis predmetu:

Zorientovať sa vo vedeckej práci a v tvorbe vedeckej publikácie; diskutovať o projektovom prístupe k riešeniu problémov; zoznámiť sa so zásadami získavania a prezentácie vedeckých výsledkov.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

< Course:BSc Seminar
Revision as of 07:46, 25 September 2017 by Petrovic (Talk | contribs) (Petrovic moved page BSc Seminar/sk to Course:BSc Seminar/sk: konsolidácia)