m (Petrovic moved page BSc Seminar/sk to Course:BSc Seminar/sk: konsolidácia)
m
 
Line 1: Line 1:
{{Predmet
+
{{CourseHeader
  | name = BSc Seminár
+
    | code = 1-AIN-920
  | code = 1-AIN-920
+
    | title = BSc Seminár
  | prerequisites = žiadne
+
  | semester = Letný
+
  | year = 3
+
  | credits = 1
+
  | form = S - seminar (1)
+
  | evaluation = 100/0
+
  | webpage = [[Bachelor seminar]]
+
  | teacher = [[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]], [[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]
+
  | email = petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, blaho[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
  | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/
+
  | description = Zorientovať sa vo vedeckej práci a v tvorbe vedeckej publikácie; diskutovať o projektovom prístupe k riešeniu problémov; zoznámiť sa so zásadami získavania a prezentácie vedeckých výsledkov.
+
  | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
+
  | recommendations = žiadne
+
 
}}
 
}}
 +
 +
 +
Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu. Predmet nadväzuje na [[BSc Intro|seminár, ktorý beží v zimnom semestri]].
 +
 +
== rozdelenie do skupín ==
 +
 +
* [[Bachelor seminar group I and II - 2017|Bakalársky seminár, skupina I a II]], Štvrtok, <b>9:50 - 11:20</b>, M-II,  Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková
 +
* [[Bachelor seminar group III - 2017|Bakalársky seminár, skupina III]], Štvrtok, 9:50, M-I, Andrej Blaho
 +
* [[Bachelor seminar group IV - 2017|Bakalársky seminár, skupina IV]], Štvrtok, 10:40, M-I, Pavel Petrovič
 +
 +
== dôležité linky ==
 +
 +
<!--
 +
* <font color=red>skupiny III, IV:</font> [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba1/ prihlásiť sa na tréningovú obhajobu práce]
 +
* <font color=red>skupiny V, VI:</font> [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ prihlásiť sa na tréningovú obhajobu práce]
 +
-->
 +
* [[O obsahu textu zaverecnej prace|O obsahu textu záverečnej práce]]
 +
* [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|čo treba na odovzdanie práce]]
 +
* [https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/ Záverečné práce na UK]
 +
* obal práce a titulny list nájdete v [http://staryweb.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/2013/vp_2013_12.pdf v Smernici rektora o záverečných prácach]
 +
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/bcinf/index.php/LaTeX informácie a template v TeXu na stránke bakalárskeho seminára štúdijného programu Informatika]
 +
* [https://moja.uniba.sk/loga/ nové logá fakulty a univerzity]
 +
* [http://alis.uniba.sk:8088/search/advanced?theme=Katalog akademická knižnica UK] - bakalárske práce z predchádzajúcich školských rokov získate tak, že
 +
# zadajte '''Žáner''' "bakalárske práce"
 +
# zadajte '''Predmet''' "aplikovaná informatika"
 +
# stlačte '''Hľadať'''
 +
* [[Ako pripravit prezentaciu pre obhajobu prace|Ako pripraviť prezentáciu pre obhajobu práce]]
 +
 +
== pravidlá ==
 +
<ul>
 +
<li>ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára</li>
 +
<li>každý bude počas semestra 4-krát referovať:<ul>
 +
<li>[[Bachelor seminar presentation 1|úvod do problematiky a špecifikácia bakalárskej práce]]</li>
 +
<li>[[Bachelor seminar presentation 2|plán a postup práce]]</li>
 +
<li>[[Bachelor seminar presentation 3|predvedenie prototypu]]</li>
 +
<li>[[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]</li>
 +
</ul>
 +
</li>
 +
 +
<li>každý bude udržiavať a aktualizovať webovú stránku o bakalárskej práci, musí tam byť:<ul>
 +
<li>názov práce, školiteľ</li>
 +
<li>zadanie</li>
 +
<li>aktuálny zoznam zdrojov a odkazov (zavesená prezentácia z jesene nestačí)</li>
 +
                <li>už napísané texty, screenshoty, príp. zdrojáky</li>
 +
<li><b>denník aktualizovaný každý týždeň</b></li>
 +
</ul>
 +
</li>
 +
<li>na seminári 4.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce</li>
 +
<li>známkovanie:<ul>
 +
<li>A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú
 +
prácu vo výbornom stave</li>
 +
<li>za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie</li>
 +
<li>na E treba splniť všetky pravidlá</li>
 +
</ul>
 +
</li>
 +
</ul>
 +
 +
== kalendár ==
 +
* priebežne: udržiavať stránku k práci
 +
* do 28.4. podanie prihlášok na štátne skúšky
 +
* 4.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
 +
* 26.5. koniec výučby v letnom semestri
 +
* 16.5. 15:00 oficiálny termín odovzdania záverečnej práce
 +
* v prvej polovici júna [[Bachelor seminar presentation 4|tréningová obhajoba práce]]
 +
* 16.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
 +
* 19.6. - 30.6. štátne skúšky
 +
 +
== vyučujúci ==
 +
* Andrej Blaho, blaho [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 +
* Pavel Petrovič, petrovic [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 +
* Milan Ftáčnik, ftacnik [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 +
* Zuzana Černeková, cernekova [[Image:zavinac.gif|@]] sccg.sk
 +
 +
<blockquote>
 +
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width=90%|
 +
|-
 +
|Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:<br><ul><li>práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,<li>musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,<li>práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu <br>([http://www.crzp.sk/testDoc linka na tester] je na [https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/ stránkach AK UK o záverečných prácach]).</ul>
 +
 +
Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.
 +
 +
Záverečné práce sa posielajú na celoslovenskú antiplagiatorskú kontrolu. Bez tejto kontroly sa práce nebudú môcť obhajovať!
 +
|-
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 +
__NOTOC__

Latest revision as of 09:37, 25 September 2017

BSc Seminár 1-AIN-920


Bakalársky seminár beží v poslednom semestri bakalárskeho štúdia, keď študenti dokončujú svoju bakalársku prácu. V rámci seminára prezentujú pokrok a výsledky práce, navzájom sa hodnotia a získavajú informácie o požadovanom formáte a obsahu. Predmet nadväzuje na seminár, ktorý beží v zimnom semestri.

rozdelenie do skupín

dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať

pravidlá

 • ak sú viac ako 3 absencie, treba potvrdenie od lekára
 • každý bude počas semestra 4-krát referovať:
 • každý bude udržiavať a aktualizovať webovú stránku o bakalárskej práci, musí tam byť:
  • názov práce, školiteľ
  • zadanie
  • aktuálny zoznam zdrojov a odkazov (zavesená prezentácia z jesene nestačí)
  • už napísané texty, screenshoty, príp. zdrojáky
  • denník aktualizovaný každý týždeň
 • na seminári 4.5. predložiť takmer hotový text záverečnej práce
 • známkovanie:
  • A sa dá získať len za perfektnú prezentáciu, výborný web, záverečnú prácu vo výbornom stave
  • za nedostatky sa úmerne znižuje hodnotenie
  • na E treba splniť všetky pravidlá

kalendár

 • priebežne: udržiavať stránku k práci
 • do 28.4. podanie prihlášok na štátne skúšky
 • 4.5. predložiť takmer hotovú záverečnú prácu na seminári
 • 26.5. koniec výučby v letnom semestri
 • 16.5. 15:00 oficiálny termín odovzdania záverečnej práce
 • v prvej polovici júna tréningová obhajoba práce
 • 16.6. koniec skúškového pre bakalárske programy
 • 19.6. - 30.6. štátne skúšky

vyučujúci

 • Andrej Blaho, blaho @ fmph.uniba.sk
 • Pavel Petrovič, petrovic @ fmph.uniba.sk
 • Milan Ftáčnik, ftacnik @ sccg.sk
 • Zuzana Černeková, cernekova @ sccg.sk
Informácia o odovzdávaní elektronickej verzie práce:
 • práce, ktoré budú teraz obhajované možno na univerzitný server poslať len 1x,
 • musí byť poslaná finálna verzia identická s tlačenou formou,
 • práca nesmie byť zaheslovaná na čítanie a musí byť dovolená extrakcia textu
  (linka na tester je na stránkach AK UK o záverečných prácach).

Preto dovolím si požiadať všetkých vedúcich záverečných prác, aby zabezpečili u svojich mandantov dodržanie týchto princípov.

Záverečné práce sa posielajú na celoslovenskú antiplagiatorskú kontrolu. Bez tejto kontroly sa práce nebudú môcť obhajovať!