Úvod do bakalárskej práce

Cieľom predmetu je usmerňovať študentov pri tvorbe bakalárskej práce.


webstránky jednotlivých bakalárskych prác


dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať


pravidlá

0. všetci by už mali poznať svoju tému bakalárskej práce a školiteľa

1. webová stránka (do 12:00 30.10.2014)

-> pošlete adresu stránky na baksem@lists.dai.fmph.uniba.sk
 • názov, školiteľ, cieľ, návrh štruktúry práce

nové: všetci si, prosím, pripravte časový plán svojej práce - aké budú hlavné etapy vašej práce (milestones), do kedy ich budete mať hotové. tento plán skonzultujte so svojím školiteľom! (toto nemusí byť na stránke hneď 23.10. - stačí keď na tom teraz začnete robiť)

2. zbieranie zdrojov (do 12:00 27.11.2014)

-> vyučujúcemu poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
-> pripraviť si prezentáciu zdrojov v posluchárni B 12:15
 • na webovú stránku umiestniť zoznam zdrojov
 • podobné staršie bakalárske práce
 • východiskové odborné práce
 • existujúce riešenia (napr. softvér, systémy, webové portály, ...)
 • manuály, učebnice, tutorialy, iné dokumenty
 • vstupné údaje


3. východiská alebo prototyp (do 12:00 12.1.2015)

-> vyučujúcemu poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
 • východisková kapitola bakalárskej práce - rozsah aspoň 10 strán
 • alebo fungujúci program aj so zdrojovým kódom - demo, screenshoty alebo video
 • pozri tiež: otázky a odpovede


4. každý načatý týždeň omeškania ľubovoľnej etapy znižuje známku o 1 stupeň


otázky a odpovede

 • Aký je postup pri prihlasovaní sa na témy bakalárskych prác?
  Dôležité je najskôr sa dohodnúť so školiteľom. Školitelia ponúkli práce priamo na seminári, alebo ich majú na svojich vlastných stránkach, rozhodne by ich mali mať zadané v AISe, aj keď zadanie môže byť v stave "neúplné". Keď sa so školiteľom dohodnete, zadanie v AISe treba dotiahnuť do stavu "úplné", kde ho potom garant schváli (prípadne neschváli, ak zistí, že nie je vyhovujúce) a až potom môže Váš školiteľ akceptovať študenta na svoju tému. Na záver ešte garant potvrdí správnosť Vášho aktu a potom si ho môžete vytlačiť a odložiť, lebo ho treba vložiť a zaviazať do finálnej podoby práce.
 • Ako postupovať, keď môj školiteľ nie je vyučujúcim na FMFI UK?
  Treba požiadať pani Slavkovú z VC, aby externistovi umožnila prístup do systému AIS, kde potom môže pridať zadanie práce, a ďalej pokračujete štandardným postupom.
 • Mám nejak skontrolovať moje zadanie práce?
  Je to hlavne povinnosť vedúceho práce, resp. garanta, ale môže sa stať, že im niečo dôležité ujde, takže určite ho skontrolujte. Od tohto roka napríklad platí nasledujúce:
     Date: Mon, 13 Oct 2014 13:15:50 +0200
     From: Slávková Jana <Jana.Slavkova (zavinac) fmph.uniba.sk>
     Subject: Zaverecne prace v AIS-e - novinky
     
     Vážený vedúci záverečnej práce,
     
     - od 1.9.2014 musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho
     registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk 
     - musia byť odlišné.
     Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny
     jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako
     slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani
     primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov
     záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt 
     v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.)
     Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch.
     Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne -
     neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované 
     v CRZP".

     - Treba zabezpečiť, aby konečný "Stav práce EZP" po obhajobách bol
     "archivované v CRZP". Len práce v takomto stave môže CRZP zverejňovať.
     Bližšie v návode: http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2758#c5234.

     Jana Slávková
     fakultná administrátorka AIS-u
 • Máte viac otázok? Napíšte nám!


Revision as of 02:25, 25 November 2014 by Petrovic (Talk | contribs)