m
m
 
(47 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
= Úvod do bakalárskej práce =
+
{{CourseHeader
 +
    | code = 1-AIN-132
 +
    | title = Úvod do bakalárskej práce
 +
}}
 +
 
  
 
Cieľom predmetu je usmerňovať študentov pri tvorbe bakalárskej práce.
 
Cieľom predmetu je usmerňovať študentov pri tvorbe bakalárskej práce.
  
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/demo/ prezentácie bakalárskych tém zo seminára 27.09.2012]
+
<span style="color: red;">nové:</span> [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/demo21/ Prezentácie tém z 21.09.2021]<br>
 +
staré: [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/demo20/ Prezentácie tém z 22.09.2020]<br>
 +
viac staré: [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/demo19/ Prezentácie tém z 24.09.2019]<br>
 +
staršie: [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/demo18/ Prezentácie tém z 25.09.2018]<br>
 +
ešte staršie: [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/demo17/ Prezentácie tém z 2.10.2017]<br>
 +
viac staršie: [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/demo16/ Prezentácie tém z 29.9.2016]<br>
 +
najviac staršie: [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/bak2015/ Prezentácie tém z 1.10.2015]
  
 +
[[Media:udbp.pdf|pár myšlienok]]
  
== rozdelenie do skupín ==
+
== webstránky jednotlivých bakalárskych prác ==
 
+
* [[BSc Intro A to L|priezviská študentov začínajúce A..L]] - vyučujúci Andrej Blaho
+
* [[BSc Intro M to Z|priezviská študentov začínajúce M..Z]] - vyučujúci Pavel Petrovič
+
  
 +
* [[Bakalarske prace 2021-2022|Bakalárske práce 2021-2022]]
 +
* [[Bakalarske prace 2020-2021|Bakalárske práce 2020-2021]]
 +
* [[Bakalarske prace 2019-2020|Bakalárske práce 2019-2020]]
 +
* [[Bakalarske prace 2018-2019|Bakalárske práce 2018-2019]]
 +
* [[Bakalarske prace 2017-2018|Bakalárske práce 2017-2018]]
 +
* [[Bakalarske prace 2016-2017|Bakalárske práce 2016-2017]]
 +
* [[Bakalarske prace 2015-2016|Bakalárske práce 2015-2016]]
 +
* [[Bakalarske prace 2014-2015|Bakalárske práce 2014-2015]]
 +
* [[Bakalarske prace 2013-2014|Bakalárske práce 2013-2014]]
  
  
 
== dôležité linky ==
 
== dôležité linky ==
  
* [http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?skin=katalog&search=KEYWORD&function=SEARCHSCR akademická knižnica UK] - bakalárske práce z predchádzajúcich školských rokov získate tak, že
+
* [http://alis.uniba.sk:8088/search/advanced?theme=Katalog akademická knižnica UK] - bakalárske práce z predchádzajúcich školských rokov získate tak, že
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
# zadajte '''Žáner''' "bakalárske práce"
 
# zadajte '''Žáner''' "bakalárske práce"
Line 21: Line 38:
 
# stlačte '''Hľadať'''
 
# stlačte '''Hľadať'''
 
</blockquote>
 
</blockquote>
* [[Bachelor seminar|stránka bakalárskeho semináru v letnom semestri]]
+
* [[Bachelor seminar|stránka bakalárskeho seminára v letnom semestri]]
  
  
Line 27: Line 44:
 
== pravidlá ==
 
== pravidlá ==
  
0. všetci by mali poznať svoju tému bakalárskej práce a školiteľa
+
0. všetci by mali nájsť svoju tému bakalárskej práce a školiteľa čo najskôr
  
1. webová stránka (do 12:00 25.10.2012)
+
1. webová stránka (do 11:30 1.11.2021)
:  -> školiteľ pošle adresu stránky bakalára vyučujúcemu
+
:  -> pošlete adresu stránky na baksem@lists.dai.fmph.uniba.sk
:* názov, školiteľ, cieľ, návrh štruktúry práce
+
:* názov, školiteľ, cieľ a anotácia, podľa možnosti: návrh štruktúry textu práce na hlavné kapitoly
  
<font color=red>nové:</font> všetci si, prosím, pripravte časový plán svojej práce - aké budú hlavné etapy vašej práce (milestones), do kedy ich budete mať hotové. tento plán skonzultujte so svojím školiteľom! (toto nemusí byť na stránke hneď 25.10. - stačí keď na tom teraz začnete robiť)
+
2. pripravíte si časový plán svojej práce (do 11:30 9.11.2021)
 +
: -> aké budú hlavné etapy vašej práce (milestones), do kedy ich budete mať hotové. tento plán skonzultujte so svojím školiteľom!  
  
2. zbieranie zdrojov (do 12:00 29.11.2012)
+
3. zbieranie zdrojov (do 11:30 30.11.2021)
: -> vyučujúcemu poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
+
: -> na baksem@lists... poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
: -> pripraviť si prezentáciu zdrojov v posluchárni '''B''' 12:20
+
: -> pripraviť si prezentáciu zdrojov a byť pripravený ju odprezentovať <!-- v posluchárni '''B''' 11:25 -->
 
:* na webovú stránku umiestniť zoznam zdrojov
 
:* na webovú stránku umiestniť zoznam zdrojov
 
::* podobné staršie bakalárske práce
 
::* podobné staršie bakalárske práce
Line 44: Line 62:
 
::* manuály, učebnice, tutorialy, iné dokumenty
 
::* manuály, učebnice, tutorialy, iné dokumenty
 
::* vstupné údaje
 
::* vstupné údaje
 +
:* pozri tiež: [[Media:zdroje.txt|otázky a odpovede]]
  
 
   
 
   
3. východiská alebo prototyp (do 12:00 10.1.2013)
+
4. východiská a prototyp (na známku A do 23:59 15.1.2022, inak do konca januára)
 
: -> vyučujúcemu poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
 
: -> vyučujúcemu poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
 
:* východisková kapitola bakalárskej práce - rozsah aspoň 10 strán
 
:* východisková kapitola bakalárskej práce - rozsah aspoň 10 strán
:* '''alebo''' fungujúci program aj so zdrojovým kódom - demo, screenshoty alebo video
+
:* '''a''' fungujúci program aj so zdrojovým kódom - demo, screenshoty alebo video
 
:* pozri tiež: [[Media:vychodiska_prototyp.txt|otázky a odpovede]]
 
:* pozri tiež: [[Media:vychodiska_prototyp.txt|otázky a odpovede]]
  
  
4. každý načatý týždeň omeškania ľubovoľnej etapy znižuje známku o 1 stupeň
+
5. hodnotenie:
 +
:* na známku treba splniť všetky podmienky, na známku A ich treba stihnúť načas
 +
:* známku je možné získať iba keď školiteľ potvrdí, že študent pracoval počas tohto semestra dostatočne (čo je to dostatočne, to si dohodnite so svojim školiteľom keď podpíšete zadanie práce)
 +
:* Vaše výstupy si preštudujem a v prípade, že nebudú spĺňať minimálne kritériá, vrátim späť s mojimi komentármi a budem očakávať novú verziu (preto si to nenechávajte na neskôr)
 +
:* na známku C je potrebné stihnúť všetky povinnosti v januári.
  
  
 
== otázky a odpovede ==
 
== otázky a odpovede ==
  
* ''Aký je postup pri prihlasovaní sa na témy bakalárskych prác?''<br/> Dôležité je najskôr sa dohodnúť so školiteľom. Školitelia ponúkli práce priamo na seminári, alebo ich majú na svojich vlastných stránkach, prípadne na katedrovej stránke so zoznamom tém (niektoré sú ale už neaktuálne...), alebo inak. Keď sa so školiteľom dohodnete, zadanie - podľa možnosti vo finálnej verzii - musí byť zadané do systému AIS, kde ho potom garant schváli (prípadne neschváli, ak zistí, že nie je vyhovujúce) a až potom sa na tému môžete prihlásiť (prípadne Váš školiteľ Vás na ňu rovno môže prihlásiť sám). Na záver ešte garant potvrdí správnosť Vášho aktu a potom si ho môžete vytlačiť a vložiť a zaviazať do práce.
+
* <span style="color: darkred"> ''Aký je postup pri prihlasovaní sa na témy bakalárskych prác?''<br/></span> Dôležité je najskôr sa dohodnúť so školiteľom. Školitelia ponúkli práce priamo na seminári, alebo ich majú na svojich vlastných stránkach, rozhodne by ich mali mať zadané v AISe, aj keď zadanie môže byť v stave "neúplné". Keď sa so školiteľom dohodnete, zadanie v AISe treba dotiahnuť do stavu "úplné", kde ho potom garant schváli (prípadne neschváli, ak zistí, že nie je vyhovujúce) a až potom môže Váš školiteľ akceptovať študenta na svoju tému. Na záver ešte garant potvrdí správnosť Vášho aktu a potom si ho môžete vytlačiť a odložiť, lebo ho treba vložiť a zaviazať do finálnej podoby práce.
* ''Ako postupovať, keď môj školiteľ nie je vyučujúcim na FMFI UK?''<br/> Treba požiadať pani Slavkovú z VC, aby externistovi umožnila prístup do systému AIS, kde potom môže pridať zadanie práce, a ďalej pokračujete štandardným postupom.  
+
* <span style="color: darkred"> ''Ako postupovať, keď môj školiteľ nie je vyučujúcim na FMFI UK?''<br/></span> Každá práca by mala mať oficiálneho školiteľa z FMFI. Ak je vedúcim práce externista, bude figurovať v zadaní ako Konzultant. Aj na to je však potrebné, aby existoval ako osoba v AISe, preto treba požiadať pani Slavkovú z VC, aby externistovi umožnila prístup do systému AIS, kde potom môže pridať zadanie práce, a ďalej pokračujete štandardným postupom.  
 +
*  <span style="color: darkred"> ''Chcem mať vlastnú tému na bakalárku, chcem ju robiť v spolupráci s firmou, kde som zamestnaný. So šéfom máme viacej nápadov, ale zaujimalo by ho, do akej miery je nutné odovzdávať/zverejňovať kódy? Z dôvodu či sa má obávať mi ponúknuť na bakalárku témy dôležité pre chod firmy.''</span><br>Zdrojové kódy sa v prípade takýchto prác neodovzdávajú (nenahrajú sa do AISu ako elektronická príloha) a teda nebudú verejné ani nijak dostupné. V AISe je síce atribút "neverejná", ktorý ale stále dovoľuje prístup po určitom (neznámom) čase celej fakulte, čiže utajenosť odovzdaných súborov v neverejnej práci nevieme zaručiť, nevieme ako dopadne prípadný export údajov do nového AISu, ktorý by mal v priebehu dvoch rokov prísť a je možné, že bude iný. Preto túto možnosť AISu radšej vôbec nepoužívame a zdrojáky sa v takýchto prípadoch neodovzdajú. Podmienkou však je záväzok študenta, že kompletné zdrojové kódy, ktoré v bakalárskej práci vytvoril, dá k dispozícii svojmu katedrovému školiteľovi a oponentovi, ktorí píšu posudky a tiež komisii pred obhajobou práce. Všetci títo sa naopak zaviažu, že tie zdrojáky nikam neskopírujú ani ich inak nezverejnia.
 +
*  <span style="color: darkred"> ''Mám nejak skontrolovať moje zadanie práce?''</span><br/> Je to hlavne povinnosť vedúceho práce, resp. garanta, ale môže sa stať, že im niečo dôležité ujde, takže určite ho skontrolujte. Platí nasledujúce:<br/>
 +
          - všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho
 +
          registra záverečných prác (CRZP) musia mať definovaný primárny
 +
          aj sekundárny jazyk
 +
          - musia byť odlišné.
 +
          Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny
 +
          jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako
 +
          slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani
 +
          primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov
 +
          záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt
 +
          v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.)
 +
          Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch.
 +
          Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne -
 +
          neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované
 +
          v CRZP".
 +
 +
          - Treba zabezpečiť, aby konečný "Stav práce EZP" po obhajobách bol
 +
          "archivované v CRZP". Len práce v takomto stave môže CRZP zverejňovať.
 +
          Bližšie v návode: http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2758#c5234.
 +
 +
          Jana Slávková
 +
          fakultná administrátorka AIS-u
 
* ''Máte viac otázok? Napíšte nám!''
 
* ''Máte viac otázok? Napíšte nám!''
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 06:42, 21 September 2021

Úvod do bakalárskej práce 1-AIN-132


Cieľom predmetu je usmerňovať študentov pri tvorbe bakalárskej práce.

nové: Prezentácie tém z 21.09.2021
staré: Prezentácie tém z 22.09.2020
viac staré: Prezentácie tém z 24.09.2019
staršie: Prezentácie tém z 25.09.2018
ešte staršie: Prezentácie tém z 2.10.2017
viac staršie: Prezentácie tém z 29.9.2016
najviac staršie: Prezentácie tém z 1.10.2015

pár myšlienok

webstránky jednotlivých bakalárskych prác


dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať


pravidlá

0. všetci by mali nájsť svoju tému bakalárskej práce a školiteľa čo najskôr

1. webová stránka (do 11:30 1.11.2021)

-> pošlete adresu stránky na baksem@lists.dai.fmph.uniba.sk
 • názov, školiteľ, cieľ a anotácia, podľa možnosti: návrh štruktúry textu práce na hlavné kapitoly

2. pripravíte si časový plán svojej práce (do 11:30 9.11.2021)

-> aké budú hlavné etapy vašej práce (milestones), do kedy ich budete mať hotové. tento plán skonzultujte so svojím školiteľom!

3. zbieranie zdrojov (do 11:30 30.11.2021)

-> na baksem@lists... poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
-> pripraviť si prezentáciu zdrojov a byť pripravený ju odprezentovať
 • na webovú stránku umiestniť zoznam zdrojov
 • podobné staršie bakalárske práce
 • východiskové odborné práce
 • existujúce riešenia (napr. softvér, systémy, webové portály, ...)
 • manuály, učebnice, tutorialy, iné dokumenty
 • vstupné údaje


4. východiská a prototyp (na známku A do 23:59 15.1.2022, inak do konca januára)

-> vyučujúcemu poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
 • východisková kapitola bakalárskej práce - rozsah aspoň 10 strán
 • a fungujúci program aj so zdrojovým kódom - demo, screenshoty alebo video
 • pozri tiež: otázky a odpovede


5. hodnotenie:

 • na známku treba splniť všetky podmienky, na známku A ich treba stihnúť načas
 • známku je možné získať iba keď školiteľ potvrdí, že študent pracoval počas tohto semestra dostatočne (čo je to dostatočne, to si dohodnite so svojim školiteľom keď podpíšete zadanie práce)
 • Vaše výstupy si preštudujem a v prípade, že nebudú spĺňať minimálne kritériá, vrátim späť s mojimi komentármi a budem očakávať novú verziu (preto si to nenechávajte na neskôr)
 • na známku C je potrebné stihnúť všetky povinnosti v januári.


otázky a odpovede

 • Aký je postup pri prihlasovaní sa na témy bakalárskych prác?
  Dôležité je najskôr sa dohodnúť so školiteľom. Školitelia ponúkli práce priamo na seminári, alebo ich majú na svojich vlastných stránkach, rozhodne by ich mali mať zadané v AISe, aj keď zadanie môže byť v stave "neúplné". Keď sa so školiteľom dohodnete, zadanie v AISe treba dotiahnuť do stavu "úplné", kde ho potom garant schváli (prípadne neschváli, ak zistí, že nie je vyhovujúce) a až potom môže Váš školiteľ akceptovať študenta na svoju tému. Na záver ešte garant potvrdí správnosť Vášho aktu a potom si ho môžete vytlačiť a odložiť, lebo ho treba vložiť a zaviazať do finálnej podoby práce.
 • Ako postupovať, keď môj školiteľ nie je vyučujúcim na FMFI UK?
  Každá práca by mala mať oficiálneho školiteľa z FMFI. Ak je vedúcim práce externista, bude figurovať v zadaní ako Konzultant. Aj na to je však potrebné, aby existoval ako osoba v AISe, preto treba požiadať pani Slavkovú z VC, aby externistovi umožnila prístup do systému AIS, kde potom môže pridať zadanie práce, a ďalej pokračujete štandardným postupom.
 • Chcem mať vlastnú tému na bakalárku, chcem ju robiť v spolupráci s firmou, kde som zamestnaný. So šéfom máme viacej nápadov, ale zaujimalo by ho, do akej miery je nutné odovzdávať/zverejňovať kódy? Z dôvodu či sa má obávať mi ponúknuť na bakalárku témy dôležité pre chod firmy.
  Zdrojové kódy sa v prípade takýchto prác neodovzdávajú (nenahrajú sa do AISu ako elektronická príloha) a teda nebudú verejné ani nijak dostupné. V AISe je síce atribút "neverejná", ktorý ale stále dovoľuje prístup po určitom (neznámom) čase celej fakulte, čiže utajenosť odovzdaných súborov v neverejnej práci nevieme zaručiť, nevieme ako dopadne prípadný export údajov do nového AISu, ktorý by mal v priebehu dvoch rokov prísť a je možné, že bude iný. Preto túto možnosť AISu radšej vôbec nepoužívame a zdrojáky sa v takýchto prípadoch neodovzdajú. Podmienkou však je záväzok študenta, že kompletné zdrojové kódy, ktoré v bakalárskej práci vytvoril, dá k dispozícii svojmu katedrovému školiteľovi a oponentovi, ktorí píšu posudky a tiež komisii pred obhajobou práce. Všetci títo sa naopak zaviažu, že tie zdrojáky nikam neskopírujú ani ich inak nezverejnia.
 • Mám nejak skontrolovať moje zadanie práce?
  Je to hlavne povinnosť vedúceho práce, resp. garanta, ale môže sa stať, že im niečo dôležité ujde, takže určite ho skontrolujte. Platí nasledujúce:
     - všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho
     registra záverečných prác (CRZP) musia mať definovaný primárny 
     aj sekundárny jazyk 
     - musia byť odlišné.
     Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny
     jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako
     slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani
     primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov
     záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt 
     v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.)
     Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch.
     Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne -
     neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované 
     v CRZP".

     - Treba zabezpečiť, aby konečný "Stav práce EZP" po obhajobách bol
     "archivované v CRZP". Len práce v takomto stave môže CRZP zverejňovať.
     Bližšie v návode: http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2758#c5234.

     Jana Slávková
     fakultná administrátorka AIS-u
 • Máte viac otázok? Napíšte nám!