m
m
Line 3: Line 3:
 
Cieľom predmetu je usmerňovať študentov pri tvorbe bakalárskej práce.
 
Cieľom predmetu je usmerňovať študentov pri tvorbe bakalárskej práce.
  
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/demo/ prezentácie bakalárskych tém zo seminára 27.09.2012]
+
* prezentácie tém budú na seminári 3.10.2013
  
  

Revision as of 12:12, 26 September 2013

Úvod do bakalárskej práce

Cieľom predmetu je usmerňovať študentov pri tvorbe bakalárskej práce.

 • prezentácie tém budú na seminári 3.10.2013


rozdelenie do skupín

 • tento rok sú všetci jedna veľká skupina :)


dôležité linky

 1. zadajte Žáner "bakalárske práce"
 2. zadajte Predmet "aplikovaná informatika"
 3. stlačte Hľadať


pravidlá

0. všetci by už mali poznať svoju tému bakalárskej práce a školiteľa

1. webová stránka (do 12:00 24.10.2012)

-> pošlete adresu stránky na baksem@lists.dai.fmph.uniba.sk
 • názov, školiteľ, cieľ, návrh štruktúry práce

nové: všetci si, prosím, pripravte časový plán svojej práce - aké budú hlavné etapy vašej práce (milestones), do kedy ich budete mať hotové. tento plán skonzultujte so svojím školiteľom! (toto nemusí byť na stránke hneď 24.10. - stačí keď na tom teraz začnete robiť)

2. zbieranie zdrojov (do 12:00 28.11.2012)

-> vyučujúcemu poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
-> pripraviť si prezentáciu zdrojov v posluchárni B 12:20
 • na webovú stránku umiestniť zoznam zdrojov
 • podobné staršie bakalárske práce
 • východiskové odborné práce
 • existujúce riešenia (napr. softvér, systémy, webové portály, ...)
 • manuály, učebnice, tutorialy, iné dokumenty
 • vstupné údaje


3. východiská alebo prototyp (do 12:00 10.1.2013)

-> vyučujúcemu poslať emailom upozornenie, že je to na webovej stránke
 • východisková kapitola bakalárskej práce - rozsah aspoň 10 strán
 • alebo fungujúci program aj so zdrojovým kódom - demo, screenshoty alebo video
 • pozri tiež: otázky a odpovede


4. každý načatý týždeň omeškania ľubovoľnej etapy znižuje známku o 1 stupeň


otázky a odpovede

 • Aký je postup pri prihlasovaní sa na témy bakalárskych prác?
  Dôležité je najskôr sa dohodnúť so školiteľom. Školitelia ponúkli práce priamo na seminári, alebo ich majú na svojich vlastných stránkach, prípadne na katedrovej stránke so zoznamom tém (niektoré sú ale už neaktuálne...), alebo inak. Keď sa so školiteľom dohodnete, zadanie - podľa možnosti vo finálnej verzii - musí byť zadané do systému AIS, kde ho potom garant schváli (prípadne neschváli, ak zistí, že nie je vyhovujúce) a až potom sa na tému môžete prihlásiť (prípadne Váš školiteľ Vás na ňu rovno môže prihlásiť sám). Na záver ešte garant potvrdí správnosť Vášho aktu a potom si ho môžete vytlačiť a vložiť a zaviazať do práce.
 • Ako postupovať, keď môj školiteľ nie je vyučujúcim na FMFI UK?
  Treba požiadať pani Slavkovú z VC, aby externistovi umožnila prístup do systému AIS, kde potom môže pridať zadanie práce, a ďalej pokračujete štandardným postupom.
 • Máte viac otázok? Napíšte nám!