Algoritmy umelej inteligencie v robotike 2-AIN-235

2020/2021, Letný semester

Na kurze preberieme vybrané algoritmy pre inteligentné robotické systémy a študenti získajú priamu praktickú skúsenosť s experimentálnou robotikou v simulácii i s reálnymi robotmi.

Ak nie ste v MS Teams, tak volajte 0915772685.

(stránky z predchádzajúcich rokov)

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Kurz

Štvrtok 11:30 I-8 a Streda 16:30 FT-LAB

Hodnotenie

Písomný test na konci semestra: 50 bodov (minimum: 25 bodov)
Cvičenia (aktívna účasť): 20 bodov
Projekt: 30 bodov (min. 15 bodov)

100-90 - A
90-80 - B
80-70 - C
70-60 - D
60-50 - E
< 50 - Fx.

Denníček

Literatúra

  • Murphy: Introduction to AI Robotics, MIT Press, 2000
  • Thrun, Burgard, Fox: Probabilistic Robotics, MIT Press, 2005.
  • Dudek, Jenkin: Computational Principles of Mobile Robotics, Cambridge Univ. Press, 2000
  • Kortenkamp, Bonasso, Murphy, Artificial Intelligence and Mobile Robots, MIT Press, 1998
  • Nehmzow, Mobile Robotics: A Practical Introduction, Springer, 2000
  • Bruce, Green, Georgeson: Visual Perception, 4th ed, Psychology Press, 2003.
  • Nolfi, Floreano: Evolutionary Robotics, MIT Press, 2000
  • Kalaš, Tridsať rokov svetovej robotiky, Vydavatelstvo STU, 2006


Revision as of 08:08, 17 February 2021 by Petrovic (Talk | contribs) (2019/2020, Letný semester)