m
m
Line 33: Line 33:
 
== Denníček 2018 ==
 
== Denníček 2018 ==
  
* 19. 2. Začíname, učiace sa roboty
 
* 26. 2. Fly algorithm
 
* 5. 3. Elements of Robotics System
 
* 12. 3.
 
* 19. 3. MCL a pravdepodobnostná lokalizácia
 
* 26. 3. NEAT
 
* 9. 4. CBR, LCS, MOEA
 
* 16. 4.
 
  
  

Revision as of 12:46, 21 February 2019

Algoritmy umelej inteligencie v robotike 2-AIN-235

2018/2019, Letný semester

Na kurze preberieme vybrané algoritmy pre inteligentné robotické systémy a študenti získajú priamu praktickú skúsenosť s experimentálnou robotikou v simulácii i s reálnymi robotmi.

(stránky z predchádzajúcich rokov)

Kontakt

Pavel Petrovič, pavel.petrovic@fmph.uniba.sk

Kurz

Pondelok 12:20 I-23 a Streda 11:30, FT-LAB

Hodnotenie

Písomný test na konci semestra: 50 bodov (minimum: 25 bodov)
Cvičenia (aktívna účasť): 20 bodov
Projekt: 30 bodov

100-90 - A
90-80 - B
80-70 - C
70-60 - D
60-50 - E
< 50 - Fx.

Denníček 2018

Literatúra

  • Murphy: Introduction to AI Robotics, MIT Press, 2000
  • Thrun, Burgard, Fox: Probabilistic Robotics, MIT Press, 2005.
  • Dudek, Jenkin: Computational Principles of Mobile Robotics, Cambridge Univ. Press, 2000
  • Kortenkamp, Bonasso, Murphy, Artificial Intelligence and Mobile Robots, MIT Press, 1998
  • Nehmzow, Mobile Robotics: A Practical Introduction, Springer, 2000
  • Bruce, Green, Georgeson: Visual Perception, 4th ed, Psychology Press, 2003.
  • Nolfi, Floreano: Evolutionary Robotics, MIT Press, 2000
  • Kalaš, Tridsať rokov svetovej robotiky, Vydavatelstvo STU, 2006