Line 2: Line 2:
  
 
  Katedra aplikovanej informatiky
 
  Katedra aplikovanej informatiky
 +
FMFI UK
 
  Mlynská dolina
 
  Mlynská dolina
 
  824 48 Bratislava
 
  824 48 Bratislava

Revision as of 20:47, 14 August 2008

Kontakt

Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
SLOVENSKO
Tel./ FAX: 02 / 654 22 263
Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300
Email: kai.sekrZavinac.giffmph.uniba.sk