(New page: Katedra aplikovanej informatiky Mlynská dolina 824 48 Bratislava SLOVENSKO Tel./ FAX: 02 / 654 22 263 Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300 Email: kai.sekrImage:zavinac.giffmp...)
 
Line 1: Line 1:
 +
== Kontakt ==
 +
 
  Katedra aplikovanej informatiky
 
  Katedra aplikovanej informatiky
 
  Mlynská dolina
 
  Mlynská dolina

Revision as of 20:42, 14 August 2008

Kontakt

Katedra aplikovanej informatiky
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
SLOVENSKO
Tel./ FAX: 02 / 654 22 263
Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300
Email: kai.sekrZavinac.giffmph.uniba.sk