(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 8: Line 8:
 
SLOVENSKO<br>
 
SLOVENSKO<br>
  
Tel./ FAX: 02 / 654 22 263<br>
+
Tel.: 02 / 602 95 424<br>
Ústredňa: 02 / 602 95 111, 113, 300<br>
+
predvoľba: 02 / 602 95 xxx<br>
 
Email: kai.sekr[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk<br>
 
Email: kai.sekr[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk<br>
 +
 +
Pre návštevníkov: toto je vchod do budovy:
 +
 +
[[Image:fmfi.jpg]]
 +
 +
Nájdete ho za čiernou sochou Koperníka. Katedra sa nachádza jednak
 +
v priestoroch pavilónu informatiky - z vrátnice vpravo chodbou nad
 +
schodmi a jednak niekoľko kancelárií je v pavilóne matematiky - za
 +
vrátnicou rovno do dlhej širokej chodby a potom hore schodmi vpravo.
 +
 +
 +
Poloha celej fakulty: [http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=102337652404632733476.0000011311b5734c233ea&ie=UTF8&ll=48.151543,17.095757&spn=0.040084,0.085831&z=13&source=embed je na mape Google]

Latest revision as of 12:37, 13 October 2016

Kontakt

Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
SLOVENSKO

Tel.: 02 / 602 95 424
predvoľba: 02 / 602 95 xxx
Email: kai.sekr@fmph.uniba.sk

Pre návštevníkov: toto je vchod do budovy:

Fmfi.jpg

Nájdete ho za čiernou sochou Koperníka. Katedra sa nachádza jednak v priestoroch pavilónu informatiky - z vrátnice vpravo chodbou nad schodmi a jednak niekoľko kancelárií je v pavilóne matematiky - za vrátnicou rovno do dlhej širokej chodby a potom hore schodmi vpravo.


Poloha celej fakulty: je na mape Google