Konferencie a podujatia organizované KAI

Vedecké konferencie a semináre

Mirka Miller's Combinatorics Webinar Series
Doc. T. Jajcayová KAI spoluorganizuje sériu kombinatorických webinárov na počesť prof. Mirky Millerovej
Description Logics (DL)
Skupina reprezentácie znalostí a inferencie Oddelenia umelej inteligencie spoluorganizovala 34. a 35. ročník medzinárodného seminára o deskripčných logikách DL 2021DL 2022.
International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN)
Centrum kognitívnej vedy KAI organizovalo online 29. a 30. medzinárodnú konferenciu o umelých neurónových sieťach ICANN 2020 a ICANN 2021.
Bratislava Knowledge September 2021
KAI spoluorganizovala zastrešujúce hybridné podujatie podujatie a v jeho rámci neho konferenciu ICANN 2021 (online) a seminár DL 2021 (hybridne).
Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)
medzinárodná konferencia každoročne organizovaná Oddelením počítačovej grafiky a videnia KAI.
Kognícia a umelý život (KUŽ)
česko-slovenský seminár, organizovaný KAI v rokoch 2009, 2013, 2015, 2017.
MEi:CogSci Conference
medzinárodná konferencia študentov konzorcia MEi:CogSci, organizovaná Centrom pre kognitívnu vedu KAI v rokoch 2008, 2012.
AI Seminar – 2008 Special Session no 1
slovensko-český seminár zorganizovaný Oddelením umelej inteligencie.
AutoMathA
medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008.

Iné podujatia

FIRST LEGO League na Slovensku
slovenská vetva najväčšej robotickej súťaže pre mladých vo veku 10 – 16 rokov, spoluogranizovaná skupinou pre robotiku a evolučné počítanie KAI.
Revision as of 15:12, 5 April 2022 by Kluka (Talk | contribs) (Vedecké konferencie a semináre)