(Podnadpisy, úprava iných podujatí)
(Posun o kategóriu vyššie)
Line 1: Line 1:
[[Category:Podujatia]]
+
[[Category:Výskum]]
 
= Konferencie a podujatia organizované KAI =
 
= Konferencie a podujatia organizované KAI =
  

Revision as of 21:50, 3 September 2015

Konferencie a podujatia organizované KAI

Vedecké konferencie a semináre

Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)
medzinárodná konferencia každoročne organizovaná Oddelením počítačovaj grafiky a videnia KAI
Kognícia a umelý život (KUŽ)
česko-slovenský seminár, organizovaný KAI v rokoch 2009, 2013, 2015
MEi:CogSci Conference
medzinárodná konferencia študentov konzorcia MEi:CogSci, organizovaná Centrom pre kognitívnu vedu KAI v rokoch 2008, 2012
AI Seminar – 2008 Special Session no 1
slovensko-český seminár zorganizovaný Oddelením umelej inteligencie
AutoMathA
medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008

Iné podujatia

FIRST LEGO League na Slovensku
slovenská vetva najväčšej robotickej súťaže pre mladých vo veku 10 – 16 rokov, spoluogranizovaná skupinou pre robotiku a evolučné počítanie KAI