(Nadpis, úprava štruktúry využitím definičného zoznamu)
(Podnadpisy, úprava iných podujatí)
Line 10: Line 10:
 
; MEi<nowiki>:</nowiki>CogSci Conference
 
; MEi<nowiki>:</nowiki>CogSci Conference
 
: medzinárodná konferencia študentov konzorcia [http://meicogsci.eu MEi:CogSci], organizovaná Centrom pre kognitívnu vedu KAI v rokoch 2008, [http://www.univie.ac.at/meicogsci/php/ocs/index.php/meicog/meicog2012 2012]
 
: medzinárodná konferencia študentov konzorcia [http://meicogsci.eu MEi:CogSci], organizovaná Centrom pre kognitívnu vedu KAI v rokoch 2008, [http://www.univie.ac.at/meicogsci/php/ocs/index.php/meicog/meicog2012 2012]
; [[AI Seminar - Special Session no 1|AI Seminar - 2008 Special Session no 1]]
+
; [[AI Seminar - Special Session no 1|AI Seminar 2008 Special Session no 1]]
 
: slovensko-český seminár zorganizovaný Oddelením umelej inteligencie
 
: slovensko-český seminár zorganizovaný Oddelením umelej inteligencie
 
; [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ AutoMathA]
 
; [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ AutoMathA]
Line 17: Line 17:
 
== Iné podujatia ==
 
== Iné podujatia ==
  
* [http://www.firstlegoleague.sk/ FIRST LEGO League]
+
; [http://www.firstlegoleague.sk/ FIRST LEGO League na Slovensku]
 +
: slovenská vetva najväčšej robotickej súťaže pre mladých vo veku 10 – 16 rokov, spoluogranizovaná skupinou pre [[REC Group|robotiku a evolučné počítanie]] KAI

Revision as of 21:49, 3 September 2015

Konferencie a podujatia organizované KAI

Vedecké konferencie a semináre

Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)
medzinárodná konferencia každoročne organizovaná Oddelením počítačovaj grafiky a videnia KAI
Kognícia a umelý život (KUŽ)
česko-slovenský seminár, organizovaný KAI v rokoch 2009, 2013, 2015
MEi:CogSci Conference
medzinárodná konferencia študentov konzorcia MEi:CogSci, organizovaná Centrom pre kognitívnu vedu KAI v rokoch 2008, 2012
AI Seminar – 2008 Special Session no 1
slovensko-český seminár zorganizovaný Oddelením umelej inteligencie
AutoMathA
medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008

Iné podujatia

FIRST LEGO League na Slovensku
slovenská vetva najväčšej robotickej súťaže pre mladých vo veku 10 – 16 rokov, spoluogranizovaná skupinou pre robotiku a evolučné počítanie KAI