(Nadpis, úprava štruktúry využitím definičného zoznamu)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Podujatia]]
 
[[Category:Podujatia]]
Vedecké konferencie organizované katedrou:
+
= Konferencie a podujatia organizované KAI =
  
* každoročne [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)]
+
== Vedecké konferencie a semináre ==
* česko-slovenský seminár Kognícia a umelý život (KUŽ) [http://dai.fmph.uniba.sk/events/kuz2009/ 2009], [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013 2013], [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015 2015],
+
* Konferencia konzorcia [http://meicogsci.eu MEi:CogSci]: 2008, [http://www.univie.ac.at/meicogsci/php/ocs/index.php/meicog/meicog2012 2012]
+
* [[AI Seminar - Special Session no 1|AI Seminar - 2008 Special Session no 1]]
+
* [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, November 24-26, 2008]
+
  
Iné podujatia:
+
; [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)]
 +
: medzinárodná konferencia každoročne organizovaná Oddelením počítačovaj grafiky a videnia KAI
 +
;Kognícia a umelý život (KUŽ)
 +
: česko-slovenský seminár, organizovaný KAI v rokoch [http://dai.fmph.uniba.sk/events/kuz2009/ 2009], [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013 2013], [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015 2015]
 +
; MEi<nowiki>:</nowiki>CogSci Conference
 +
: medzinárodná konferencia študentov konzorcia [http://meicogsci.eu MEi:CogSci], organizovaná Centrom pre kognitívnu vedu KAI v rokoch 2008, [http://www.univie.ac.at/meicogsci/php/ocs/index.php/meicog/meicog2012 2012]
 +
; [[AI Seminar - Special Session no 1|AI Seminar - 2008 Special Session no 1]]
 +
: slovensko-český seminár zorganizovaný Oddelením umelej inteligencie
 +
; [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ AutoMathA]
 +
: medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008
 +
 
 +
== Iné podujatia ==
  
 
* [http://www.firstlegoleague.sk/ FIRST LEGO League]
 
* [http://www.firstlegoleague.sk/ FIRST LEGO League]

Revision as of 21:39, 3 September 2015

Konferencie a podujatia organizované KAI

Vedecké konferencie a semináre

Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)
medzinárodná konferencia každoročne organizovaná Oddelením počítačovaj grafiky a videnia KAI
Kognícia a umelý život (KUŽ)
česko-slovenský seminár, organizovaný KAI v rokoch 2009, 2013, 2015
MEi:CogSci Conference
medzinárodná konferencia študentov konzorcia MEi:CogSci, organizovaná Centrom pre kognitívnu vedu KAI v rokoch 2008, 2012
AI Seminar - 2008 Special Session no 1
slovensko-český seminár zorganizovaný Oddelením umelej inteligencie
AutoMathA
medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008

Iné podujatia