m
 
(15 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
Vedecké konferencie organizované katedrou:
+
[[Category:Výskum]]
 +
{{Heading|Konferencie a podujatia organizované KAI}}
  
* každoročne [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)]
+
== Vedecké konferencie a semináre ==
* [http://ii.fmph.uniba.sk/meicogsci/conf2008.html Konferencia MEiCogSci 2008]
+
* [[AI Seminar - Special Session no 1]]
+
* Kognícia a umelý život 2009
+
* [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, November 24-26, 2008]
+
  
Iné podujatia:
+
; [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)]
 +
: medzinárodná konferencia každoročne organizovaná Oddelením počítačovej grafiky a videnia KAI.
 +
;Kognícia a umelý život (KUŽ)
 +
: česko-slovenský seminár, organizovaný KAI v rokoch [http://dai.fmph.uniba.sk/events/kuz2009/ 2009], [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013 2013], [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015 2015], [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2017 2017].
 +
; MEi<nowiki>:</nowiki>CogSci Conference
 +
: medzinárodná konferencia študentov konzorcia [http://meicogsci.eu MEi:CogSci], organizovaná Centrom pre kognitívnu vedu KAI v rokoch 2008, [http://www.univie.ac.at/meicogsci/php/ocs/index.php/meicog/meicog2012 2012].
 +
; [[AI Seminar - Special Session no 1|AI Seminar – 2008 Special Session no 1]]
 +
: slovensko-český seminár zorganizovaný Oddelením umelej inteligencie.
 +
; [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ AutoMathA]
 +
: medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008.
  
* [http://robotika.sk/fll FIRST LEGO League]
+
== Iné podujatia ==
 +
 
 +
; [http://www.firstlegoleague.sk/ FIRST LEGO League na Slovensku]
 +
: slovenská vetva najväčšej robotickej súťaže pre mladých vo veku 10 – 16 rokov, spoluogranizovaná skupinou pre [[REC Group|robotiku a evolučné počítanie]] KAI.

Latest revision as of 19:48, 26 September 2017

Konferencie a podujatia organizované KAI

Vedecké konferencie a semináre

Spring Conference on Computer Graphics (SCCG)
medzinárodná konferencia každoročne organizovaná Oddelením počítačovej grafiky a videnia KAI.
Kognícia a umelý život (KUŽ)
česko-slovenský seminár, organizovaný KAI v rokoch 2009, 2013, 2015, 2017.
MEi:CogSci Conference
medzinárodná konferencia študentov konzorcia MEi:CogSci, organizovaná Centrom pre kognitívnu vedu KAI v rokoch 2008, 2012.
AI Seminar – 2008 Special Session no 1
slovensko-český seminár zorganizovaný Oddelením umelej inteligencie.
AutoMathA
medzinárodný seminár Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra, spoluorganizovaný KAI 24. – 26. novembra 2008.

Iné podujatia

FIRST LEGO League na Slovensku
slovenská vetva najväčšej robotickej súťaže pre mladých vo veku 10 – 16 rokov, spoluogranizovaná skupinou pre robotiku a evolučné počítanie KAI.