Aplikácie počítačového videnia 2-AIN-233

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Aplikácie počítačového videnia (2-AIN-233)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-233 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
E-mail: sikudova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~sikudova/

Popis predmetu:

Sprístupniť študentom príklady úspešných projektov z oblast počítačového videnia a predstaviť nové trendy v uplatňovaní metód a prostriedkov počítačového videnia

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne


Výučba

Výučbu v tomto semestri zabezpečuje RNDr. Zuzana Černeková


Zoznam referujúcich

8.10. Martin Madaras

  Virtual Archaeologist: assembling the past
  Papaioannou, G.  Karabassi, E.-A.  Theoharis, T.  
  Computer Graphics and Applications, IEEE, Mar/Apr 2001,vol.21(2), pp.53-59

15.10. Peter Galcik

   Text detection, localization, and tracking in compressed video
   Xueming Qian, Guizhong Liu, Huan Wang, Rui Su
   Signal Processing: Image Communication vol.22 (2007) pp. 752–768
Revision as of 15:35, 1 October 2008 by Sikudova (Talk | contribs)