Line 35: Line 35:
 
       Xueming Qian, Guizhong Liu, Huan Wang, Rui Su
 
       Xueming Qian, Guizhong Liu, Huan Wang, Rui Su
 
       Signal Processing: Image Communication vol.22 (2007) pp. 752–768
 
       Signal Processing: Image Communication vol.22 (2007) pp. 752–768
 +
 +
 +
 +
 +
International Journal of Computer Vision
 +
 +
1.
 +
<table><tr><td>''Human Motion Tracking with a Kinematic Parameterization of Extremal Contours''</td></tr><tr><td>David Knossow • Rémi Ronfard • Radu Horaud</td></tr></table>
 +
 +
2.
 +
<table><tr><td>'''Michal Chladek'''</td></tr><tr><td>''Modeling the World from Internet Photo Collections''</td></tr><tr><td>Noah Snavely • Steven M. Seitz • Richard Szeliski</td></tr></table>
 +
 +
3.
 +
<table><tr><td>''Detailed Real-Time Urban 3D Reconstruction from Video''</td></tr><tr><td>M. Pollefeys • D. Nistér • J.-M. Frahm • A. Akbarzadeh • P. Mordohai • B. Clipp • C. Engels • D. Gallup • S.-J. Kim • P. Merrell • C. Salmi • S. Sinha • B. Talton • L. Wang •Q. Yang • H. Stewénius • R. Yang • G.Welch • H. Towles</td></tr></table> 
 +
 +
4.
 +
<table><tr><td>''Keypoint Detection and Local Feature Matching for Textured 3D Face Recognition''</td></tr><tr><td>Ajmal S. Mian • Mohammed Bennamoun • Robyn Owens</td></tr></table>
 +
 +
5.
 +
<table><tr><td>''Motion and Appearance Nonparametric Joint Entropy for Video Segmentation''</td></tr><tr><td>Sylvain Boltz • Ariane Herbulot • Eric Debreuve • Michel Barlaud • Gilles Aubert</td></tr></table>
 +
 +
6.
 +
<table><tr><td>''3D Urban Scene Modeling Integrating Recognition and Reconstruction''</td></tr><tr><td>Nico Cornelis • Bastian Leibe •Kurt Cornelis • Luc Van Gool</td></tr></table>
 +
 +
7.
 +
<table><tr><td>''3-D Depth Reconstruction from a Single Still Image''</td></tr><tr><td>Ashutosh Saxena • Sung H. Chung • Andrew Y. Ng</td></tr></table>
 +
 +
8.
 +
<table><tr><td>''Learning to Locate Informative Features for Visual Identification''</td></tr><tr><td>Andras Ferencz • Erik G. Learned-Miller • Jitendra Malik</td></tr></table>
 +
 +
9.
 +
<table><tr><td>''Mutual Information-Based 3D Object Tracking''</td></tr><tr><td>Giorgio Panin • Alois Knoll</td></tr></table>
 +
 +
10.
 +
<table><tr><td>''Pose Robust Face Tracking by Combining Active Appearance Models and Cylinder Head Models''</td></tr><tr><td>Jaewon Sung • Takeo Kanade • Daijin Kim</td></tr></table>

Revision as of 16:10, 1 October 2008

Aplikácie počítačového videnia 2-AIN-233

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Aplikácie počítačového videnia (2-AIN-233)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-233 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
E-mail: sikudova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~sikudova/

Popis predmetu:

Sprístupniť študentom príklady úspešných projektov z oblast počítačového videnia a predstaviť nové trendy v uplatňovaní metód a prostriedkov počítačového videnia

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne


Výučba

Výučbu v tomto semestri zabezpečuje RNDr. Zuzana Černeková


Zoznam referujúcich

8.10. Martin Madaras

  Virtual Archaeologist: assembling the past
  Papaioannou, G.  Karabassi, E.-A.  Theoharis, T.  
  Computer Graphics and Applications, IEEE, Mar/Apr 2001,vol.21(2), pp.53-59

15.10. Peter Galcik

   Text detection, localization, and tracking in compressed video
   Xueming Qian, Guizhong Liu, Huan Wang, Rui Su
   Signal Processing: Image Communication vol.22 (2007) pp. 752–768International Journal of Computer Vision

1.

Human Motion Tracking with a Kinematic Parameterization of Extremal Contours
David Knossow • Rémi Ronfard • Radu Horaud

2.

Michal Chladek
Modeling the World from Internet Photo Collections
Noah Snavely • Steven M. Seitz • Richard Szeliski

3.

Detailed Real-Time Urban 3D Reconstruction from Video
M. Pollefeys • D. Nistér • J.-M. Frahm • A. Akbarzadeh • P. Mordohai • B. Clipp • C. Engels • D. Gallup • S.-J. Kim • P. Merrell • C. Salmi • S. Sinha • B. Talton • L. Wang •Q. Yang • H. Stewénius • R. Yang • G.Welch • H. Towles

4.

Keypoint Detection and Local Feature Matching for Textured 3D Face Recognition
Ajmal S. Mian • Mohammed Bennamoun • Robyn Owens

5.

Motion and Appearance Nonparametric Joint Entropy for Video Segmentation
Sylvain Boltz • Ariane Herbulot • Eric Debreuve • Michel Barlaud • Gilles Aubert

6.

3D Urban Scene Modeling Integrating Recognition and Reconstruction
Nico Cornelis • Bastian Leibe •Kurt Cornelis • Luc Van Gool

7.

3-D Depth Reconstruction from a Single Still Image
Ashutosh Saxena • Sung H. Chung • Andrew Y. Ng

8.

Learning to Locate Informative Features for Visual Identification
Andras Ferencz • Erik G. Learned-Miller • Jitendra Malik

9.

Mutual Information-Based 3D Object Tracking
Giorgio Panin • Alois Knoll

10.

Pose Robust Face Tracking by Combining Active Appearance Models and Cylinder Head Models
Jaewon Sung • Takeo Kanade • Daijin Kim