Počítačové videnie (2) 2-AIN-124

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Počítačové videnie (2) (2-AIN-124)
Prerekvizity: 2-AIN-123 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-124 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
E-mail: sikudova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~sikudova/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s nadstavbovými technikami spracovania a rozpoznávania obrazu.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 21:23, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)