Line 4: Line 4:
 
   | prerequisites = 2-AIN-123 (povinný)
 
   | prerequisites = 2-AIN-123 (povinný)
 
   | semester = Letný
 
   | semester = Letný
   | year = 2
+
   | year = 1
   | credits = 5
+
   | credits = 6
   | form = K - kurz (4)
+
   | form = 2P+2C
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | webpage = chýba
 
   | webpage = chýba

Revision as of 16:43, 6 June 2012

Počítačové videnie (2) 2-AIN-124

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Počítačové videnie (2) (2-AIN-124)
Prerekvizity: 2-AIN-123 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: 2P+2C
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-124 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
E-mail: sikudova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~sikudova/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s nadstavbovými technikami spracovania a rozpoznávania obrazu.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Prezentacie k prednaske su na http://www.sccg.sk/~sikudova/