(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Predmet
 
{{Predmet
   | name = Počítačové videnie (2)
+
   | name = Počítačové videnie
   | code = 2-AIN-124
+
   | code = 2-MPG-125/15
   | prerequisites = 2-AIN-123 (povinný)
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Letný
+
   | semester = Zimný
   | year = 2
+
   | year = 1
   | credits = 5
+
   | credits = 6
   | form = K - kurz (4)
+
   | form = 2P+2C
   | evaluation = 40/60  
+
   | evaluation = 60/40
 
   | webpage = chýba
 
   | webpage = chýba
 
   | teacher = [[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]
 
   | teacher = [[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]

Latest revision as of 10:36, 12 October 2015

Počítačové videnie 2-MPG-125/15

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Počítačové videnie (2-MPG-125/15)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: 2P+2C
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-MPG-125/15 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
E-mail: sikudova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~sikudova/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s nadstavbovými technikami spracovania a rozpoznávania obrazu.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Prezentacie k prednaske su na http://www.sccg.sk/~sikudova/