Line 8: Line 8:
 
   | form = L - prednáška (2), P - cvičenia (2)
 
   | form = L - prednáška (2), P - cvičenia (2)
 
   | evaluation = 40/60  
 
   | evaluation = 40/60  
   | webpage = [http://www.sccg.sk/~durikovic/classes/CG2/cg2_syllabus.html Prednáška] / [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/CG2_2014/en Cvičenia]
+
   | webpage = [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/CG2_2014/en Prednáška] / [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/CG2_2014/en Cvičenia]
 
   | teacher = RNDr. Roman Durikovič Professor, PhD.
 
   | teacher = RNDr. Roman Durikovič Professor, PhD.
 
   | email = Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk  
 
   | email = Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk  

Revision as of 18:46, 14 February 2015

Počítačová grafika 2 2-MPG-102

go to list of all courses...

Course name and code: Počítačová grafika 2 (2-MPG-102)
Prerequisite courses: 2-MPG-101
Available in/recommended study year: Letný semester semester / 1
Form and # of hours/week: L - prednáška (2), P - cvičenia (2)
Credits: 5
Evaluation (semester/exam): 40/60
Course webpage: Prednáška / Cvičenia
Information sheet: 2-MPG-102 information sheet
Teacher(s): RNDr. Roman Durikovič Professor, PhD.
E-mail: Roman.Durikovic@fmph.uniba.sk
Homepage(s): http://www.sccg.sk/~durikovic/

Short description:

V predmete sa venujeme technikám ako renderovací kanál, trasovanie lúča, textúrovania, mapovanie fotónov a pod.

Offered in these study programs: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika, Povinný v Magisterskom programe Počítačová grafika a geometria

Recommendations: žiadne