Line 1: Line 1:
{{Predmet
+
Predmet '''Výpočtová a kognitívna lingvistika''' je momentálne suspendovaný.
  | name = Výpočtová a kognitívna lingvistika
+
  | code = 2-AIN-281
+
  | prerequisites = žiadne
+
  | semester = Letný
+
  | year = 1-2
+
  | credits = 3
+
  | form = K - kurz (2)
+
  | evaluation = 40/60
+
  | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/teaching.html
+
  | teacher = [[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]
+
  | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
  | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/
+
  | description = Poskytnúť študentom základnú orientáciu v problematike výpočtovej lingvistiky a kognitívnej lingvistiky.
+
  | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
+
  | recommendations = žiadne
+
}}
+

Latest revision as of 09:26, 6 October 2008

Predmet Výpočtová a kognitívna lingvistika je momentálne suspendovaný.