Výpočtová logika 2-AIN-108

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Výpočtová logika (2-AIN-108)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: L - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://courses.matfyz.sk/complog
Informačný list: Informačný list 2-AIN-108 (fakultná služba)
Vyučujúci: Martin Homola, Júlia Pukancová

Popis predmetu:

Kurz predstavuje logiku ako metódu pre riešenie výpočtových problémov. Študentom sú predstavené rôzne logiky a logické systémy uplatňujúce sa v praxi ako napr. logické programovanie, modálne logiky, deskripčné logiky a ontológie, multi-kontextové systémy a pod.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 09:25, 30 March 2017 by Pukancova (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)